က်ိဳက္ထီးရိုးေကာင္းကင္ ေကဘယ္ႀကိဳးရထားကို ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ေပးမည္

0
162

 

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။ ၂၀၁၇။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ က်ိဳက္ထီးရိုးေကာင္းကင္ ေကဘယ္ႀကိဳးရထား ကို ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာေရႊဆင္ႀကီး ကုမၸဏီမွ Constrution Director ဦးေနာင္ရဲေအာင္ ကေျပာသည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႕မနက္ျဖန္ဖြင့္ပြဲေန႕မွာ အခမဲ့စီးခြင့္ေပးသြားမွာပါ။၆ ရက္ေန႕ကလည္း တစ္ရက္ စီးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ မနက္ျဖန္ အားလံုးစီးႏုိုင္ေအာင္အေကာင္းဆံုလုပ္ေပးသြားမွာပါ။ အားလံုးကိုလည္းစစ္ ေဆးၿပီးသြားပါၿပီ” ဟုဦးေနာင္ရဲေအာင္ကေျပာသည္။

ေကဘယ္ႀကိဳးရထားတစ္တြဲလွ်င္ လူ ၈ ဦးစီးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး ၁၅ မိနစ္ခန္႕သာၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ထို႕အျပင္ က်ိဳက္ထီးရိုး ေကာင္းကင္ ေကဘယ္ႀကိဳးရထားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေကဘယ္ ႀကိဳးရထားျဖစ္သည္။

ဖြင့္ပြဲၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ေကဘယ္ရထား စီးနင္းခအျဖစ္ အတက္၊အဆင္း ေငြ ၆၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ပါက ေဒၚလာ ၂၀ ျဖင့္စီးနင္းႏုိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားအာမခံမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။ ၂၀၁၇။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ က်ိဳက္ထီးရိုးေကာင္းကင္ ေကဘယ္ႀကိဳးရထား ကို ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာေရႊဆင္ႀကီး ကုမၸဏီမွ Constrution Director ဦးေနာင္ရဲေအာင္ ကေျပာသည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႕မနက္ျဖန္ဖြင့္ပြဲေန႕မွာ အခမဲ့စီးခြင့္ေပးသြားမွာပါ။၆ ရက္ေန႕ကလည္း တစ္ရက္ စီးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ မနက္ျဖန္ အားလံုးစီးႏုိုင္ေအာင္အေကာင္းဆံုလုပ္ေပးသြားမွာပါ။ အားလံုးကိုလည္းစစ္ ေဆးၿပီးသြားပါၿပီ” ဟုဦးေနာင္ရဲေအာင္ကေျပာသည္။

ေကဘယ္ႀကိဳးရထားတစ္တြဲလွ်င္ လူ ၈ ဦးစီးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး ၁၅ မိနစ္ခန္႕သာၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ထို႕အျပင္ က်ိဳက္ထီးရိုး ေကာင္းကင္ ေကဘယ္ႀကိဳးရထားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေကဘယ္ ႀကိဳးရထားျဖစ္သည္။

ဖြင့္ပြဲၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ေကဘယ္ရထား စီးနင္းခအျဖစ္ အတက္၊အဆင္း ေငြ ၆၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ပါက ေဒၚလာ ၂၀ ျဖင့္စီးနင္းႏုိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားအာမခံမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply