ကယ္လီဖိုးနီးယားေတာမီးေၾကာင့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးေသဆံုး

0
194

ဗန္တူရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဗန္တူရာႏွင့္ ဆန္တာဘာ ဘရာစီရင္စုမ်ား၌ ေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ေတာမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူသည္ မီးသတ္ဌာနမွ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ကိရိယာ ဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ရီအီဗာဆင္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာန အႀကီးအကဲ ကင္ပင္ေလာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီဗာဆင္သည္ ကေလးတစ္ဦး၏ဖခင္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူသည္ ဒုတိယကုိယ္ဝန္ကို လြယ္ထားရသည္။ အီဗာဆင္သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ တစ္ဝုိက္ေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ေတာမီးႀကီးေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာမတ္စ္ေတာမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ေနသည့္ အဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေတာမတ္စ္ေတာမီးသည္ ၃၇၉ စတုရန္းမိုင္အထိ ေလာင္ကၽြမ္းေနၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုး ေတာမီးလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းေတာမီးသည္ ေနအိမ္အလံုး ၇၂၉ ခု၊ တိုက္ခန္းတဲြႀကီးႏွစ္ခု၊ ဟိုတယ္ႏွစ္လံုးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံု ၁၈ ခုတို႔ကိုေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယင္းေတာမီးသည္ နယူးေယာက္ႏွင့္ ပါရီတို႔ေပါင္းစပ္ထားသည္ နယ္ပယ္ထက္က်ယ္ဝန္းသည့္ ဧရိယာကို ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဖီလ္ေမာၿမိဳ႕နားတြင္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေနသည့္ မီးသတ္သမားမ်ား ပိတ္မိၿပီးေနာက္ အီဗာဆင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာမတ္စ္ေတာမီး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားမီးသတ္ဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မီးသတ္ယာဥ္ ၁၀၀၄ ခုျဖင့္ မီးသတ္သမား ၈၁၄၄ ဦးသည္ မီးၿငိႇမ္း သတ္ေနသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ ၃၀ ႏွင့္ ေလယာဥ္ ေျခာက္စင္း တို႔သည္လည္း မီးၿငိႇမ္းသတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း မီးသတ္ဌာန ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီးသတ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အက်ဥ္း သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔အား တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ေဒၚလာႏႈန္း ေန႔စားခေပးထားေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းဌာန ေကပီဘီအက္စ္ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင္း မီးၿငိႇမ္း သတ္ရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့သည္။ ေတာမတ္စ္ေတာမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ေဒၚလာ၄၈သန္းသံုးစဲြခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ေတာမတ္စ္အကြီးနပ္စ္ေကာလိပ္နားတြင္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာမတ္စ္ေတာမီးအျဖစ္ အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ မုိ္င္ ၄၀ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတာမီးသည္ အညြန္႔က်ိဳးသြားမည့္ အလားအလာမရွိေသးေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ မီးၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး

ဗန္တူရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဗန္တူရာႏွင့္ ဆန္တာဘာ ဘရာစီရင္စုမ်ား၌ ေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ေတာမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူသည္ မီးသတ္ဌာနမွ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ကိရိယာ ဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ရီအီဗာဆင္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာန အႀကီးအကဲ ကင္ပင္ေလာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အီဗာဆင္သည္ ကေလးတစ္ဦး၏ဖခင္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူသည္ ဒုတိယကုိယ္ဝန္ကို လြယ္ထားရသည္။ အီဗာဆင္သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ တစ္ဝုိက္ေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ေတာမီးႀကီးေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာမတ္စ္ေတာမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ေနသည့္ အဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေတာမတ္စ္ေတာမီးသည္ ၃၇၉ စတုရန္းမိုင္အထိ ေလာင္ကၽြမ္းေနၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုး ေတာမီးလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းေတာမီးသည္ ေနအိမ္အလံုး ၇၂၉ ခု၊ တိုက္ခန္းတဲြႀကီးႏွစ္ခု၊ ဟိုတယ္ႏွစ္လံုးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံု ၁၈ ခုတို႔ကိုေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ယင္းေတာမီးသည္ နယူးေယာက္ႏွင့္ ပါရီတို႔ေပါင္းစပ္ထားသည္ နယ္ပယ္ထက္က်ယ္ဝန္းသည့္ ဧရိယာကို ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဖီလ္ေမာၿမိဳ႕နားတြင္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေနသည့္ မီးသတ္သမားမ်ား ပိတ္မိၿပီးေနာက္ အီဗာဆင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာမတ္စ္ေတာမီး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားမီးသတ္ဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မီးသတ္ယာဥ္ ၁၀၀၄ ခုျဖင့္ မီးသတ္သမား ၈၁၄၄ ဦးသည္ မီးၿငိႇမ္း သတ္ေနသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ ၃၀ ႏွင့္ ေလယာဥ္ ေျခာက္စင္း တို႔သည္လည္း မီးၿငိႇမ္းသတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း မီးသတ္ဌာန ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီးသတ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အက်ဥ္း သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔အား တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ေဒၚလာႏႈန္း ေန႔စားခေပးထားေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းဌာန ေကပီဘီအက္စ္ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင္း မီးၿငိႇမ္း သတ္ရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့သည္။ ေတာမတ္စ္ေတာမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ေဒၚလာ၄၈သန္းသံုးစဲြခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ေတာမတ္စ္အကြီးနပ္စ္ေကာလိပ္နားတြင္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာမတ္စ္ေတာမီးအျဖစ္ အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ မုိ္င္ ၄၀ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတာမီးသည္ အညြန္႔က်ိဳးသြားမည့္ အလားအလာမရွိေသးေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ မီးၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး။

Leave a Reply