ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကား တုိက္မႈျဖစ္၊ ကေလး(၄)ဦးေသဆံုး

0
222

ပါပစ္နန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ပါပစ္နန္အရပ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရထားတစ္စင္းႏွင့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးတို႔ တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေလးဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး လူမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လူ ၂၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၁၁ ဦးသည္ အေျခအေန စိုးရိမ္ရသည္။ မီလာစ္ႏွင့္ စင္ဖီလ်ဴဒါမြန္႔ၾကား ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာ တြင္ ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားတို႔ဝင္တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကား သည္ အနီးအနားရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားကိုတင္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားႏွင့္ တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားသည္ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသြားခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမတိုက္မီတြင္ ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မျဖတ္ရန္ တားဆီးထားသည့္ သစ္သားတန္းကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ရထားကုမၸဏီ အက္စ္အင္န္စီအက္ဖ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရထားသည္ ပါပစ္နန္မွ တစ္နာရီ ၈၀ ကီလိုမီတာ( တစ္နာရီ မုိင္ ၅၀ ) ႏႈန္းျဖင့္ သြားလာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွင္းက်ျခင္းကဲ့သို႔ အျမင္အာ႐ုံကုိ ေဝဝါးေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းမရွိေၾကာင္း ရထားကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ ရထားေပၚတြင္ လူ ၃၀ ဦးခန္႔ လိုက္ပါခဲ့သည္။

ယခုတိုက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္။ ရထားေမာင္းသမားသည္လည္း ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည္။

ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာရွိ အတားအဆီးသည္ ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး နံေဘးတြင္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေအာက္စီတာနီေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီအႀကီးအကဲ ကာ႐ိုးဒဲဂါ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိခဲ့သည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦး၏အဘြားျဖစ္သူကမူ အတားအဆီးကိုျမင္ေတြ႕ ရျခင္းမရွိခဲ့သလို ဘတ္စ္ကားရပ္ထားရန္ သတိေပးသည့္ မီးနီကိုလည္း မေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေျမးျဖစ္သူကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု မီဒီယာမ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရၿပီး ေသဆံုးသူ မ်ား၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ ဧမာေႏြလမာခရြန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။

ပါပစ္နန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ပါပစ္နန္အရပ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရထားတစ္စင္းႏွင့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးတို႔ တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေလးဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး လူမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လူ ၂၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၁၁ ဦးသည္ အေျခအေန စိုးရိမ္ရသည္။ မီလာစ္ႏွင့္ စင္ဖီလ်ဴဒါမြန္႔ၾကား ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာ တြင္ ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားတို႔ဝင္တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကား သည္ အနီးအနားရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားကိုတင္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားႏွင့္ တိုက္မိမႈေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားသည္ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသြားခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမတိုက္မီတြင္ ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မျဖတ္ရန္ တားဆီးထားသည့္ သစ္သားတန္းကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ရထားကုမၸဏီ အက္စ္အင္န္စီအက္ဖ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရထားသည္ ပါပစ္နန္မွ တစ္နာရီ ၈၀ ကီလိုမီတာ( တစ္နာရီ မုိင္ ၅၀ ) ႏႈန္းျဖင့္ သြားလာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွင္းက်ျခင္းကဲ့သို႔ အျမင္အာ႐ုံကုိ ေဝဝါးေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းမရွိေၾကာင္း ရထားကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ ရထားေပၚတြင္ လူ ၃၀ ဦးခန္႔ လိုက္ပါခဲ့သည္။

ယခုတိုက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္။ ရထားေမာင္းသမားသည္လည္း ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည္။

ရထားလမ္းျဖတ္ေက်ာ္ေနရာရွိ အတားအဆီးသည္ ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး နံေဘးတြင္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေအာက္စီတာနီေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီအႀကီးအကဲ ကာ႐ိုးဒဲဂါ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိခဲ့သည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦး၏အဘြားျဖစ္သူကမူ အတားအဆီးကိုျမင္ေတြ႕ ရျခင္းမရွိခဲ့သလို ဘတ္စ္ကားရပ္ထားရန္ သတိေပးသည့္ မီးနီကိုလည္း မေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေျမးျဖစ္သူကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု မီဒီယာမ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရၿပီး ေသဆံုးသူ မ်ား၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ ဧမာေႏြလမာခရြန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။

Leave a Reply