ပီ႐ူးသမၼတ ကူဇင္စကီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရ

0
157

လီမား ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အိုဒဲဘရတ္္ခ်္ပါဝင္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ပီ႐ူးသမၼတ ပက္ဒ႐ိုကူဇင္စကီးသည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

ကူဇင္စကီးသည္ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအနက္ အေရးပါသူ မ်ား၏ေထာက္ခံမႈကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ကူဇင္စကီး စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၅ သန္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အိုဒဲဘရတ္ခ်္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးခဲ့မႈျဖင့္ အိုဒဲဘရတ္ခ်္ အား အေမရိကန္က ယမန္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ဒဏ္ေငြ ႐ိုက္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ အႀကံေပးခဟု အမည္တပ္ၿပီး အစိုးရ အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၉ ႏွစ္က်ခံေနရသည့္ အိုဒဲဘရတ္ခ်္ ဥကၠဌေဟာင္း မာဆဲလို အိုဒဲဘရတ္ခ်္သည္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရး အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ကူဇင္စကီးအား အႀကံေပးအျဖစ္ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း မာဆဲလို အိုဒဲဘရတ္ခ်္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အိုဒဲဘရတ္္ခ်္ကုမၸဏီသည္ ပီ႐ူးအစိုးရ အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၉ သန္းေပးအပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဝန္ခံခဲ့သည္။

အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ကူဇင္စကီးက အိုဒဲဘရတ္ခ်္ထံမွ ေငြမ်ား လက္ခံရယူျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ကူဇင္စကီးက ကုမၸဏီထံမွ အႀကံေပးခအျဖစ္ ေငြေၾကးလက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ သမၼတငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ကူဇင္စကီး အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္မာမာရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ ျပည္သူ႔အင္အား ပါတီကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ ကူဇင္စကီးသည္ ယခုအပတ္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေနာက္ဆံုးထားၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္းမျပဳပါက ကူဇင္စကီးကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ရာထူး မွျဖဳတ္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကူဇင္စကီး ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးရာထူးကိုဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသထက္ထင္ရွားလာၿပီျဖစ္သည္ဟု ပါတီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဒယ္နီယယ္ ဆာလာဗယ္ရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ဂရက္စ္ရွိ အိုဒဲဘရတ္ခ်္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ေရွ႕၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထြက္ဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝါစထရိဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည့္ ကူဇင္စကီးက ကတိျပဳထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပုံစာ။ ပီ႐ူးသမၼတ ပက္ဒ႐ိုကူဇင္စကီး

လီမား ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အိုဒဲဘရတ္္ခ်္ပါဝင္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ပီ႐ူးသမၼတ ပက္ဒ႐ိုကူဇင္စကီးသည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

ကူဇင္စကီးသည္ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအနက္ အေရးပါသူ မ်ား၏ေထာက္ခံမႈကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ကူဇင္စကီး စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၅ သန္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အိုဒဲဘရတ္ခ်္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးခဲ့မႈျဖင့္ အိုဒဲဘရတ္ခ်္ အား အေမရိကန္က ယမန္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ဒဏ္ေငြ ႐ိုက္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ အႀကံေပးခဟု အမည္တပ္ၿပီး အစိုးရ အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၉ ႏွစ္က်ခံေနရသည့္ အိုဒဲဘရတ္ခ်္ ဥကၠဌေဟာင္း မာဆဲလို အိုဒဲဘရတ္ခ်္သည္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရး အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ကူဇင္စကီးအား အႀကံေပးအျဖစ္ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း မာဆဲလို အိုဒဲဘရတ္ခ်္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အိုဒဲဘရတ္္ခ်္ကုမၸဏီသည္ ပီ႐ူးအစိုးရ အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၉ သန္းေပးအပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဝန္ခံခဲ့သည္။

အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ကူဇင္စကီးက အိုဒဲဘရတ္ခ်္ထံမွ ေငြမ်ား လက္ခံရယူျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ကူဇင္စကီးက ကုမၸဏီထံမွ အႀကံေပးခအျဖစ္ ေငြေၾကးလက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ သမၼတငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ကူဇင္စကီး အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္မာမာရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ ျပည္သူ႔အင္အား ပါတီကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ ကူဇင္စကီးသည္ ယခုအပတ္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေနာက္ဆံုးထားၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္းမျပဳပါက ကူဇင္စကီးကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ရာထူး မွျဖဳတ္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကူဇင္စကီး ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးရာထူးကိုဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသထက္ထင္ရွားလာၿပီျဖစ္သည္ဟု ပါတီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဒယ္နီယယ္ ဆာလာဗယ္ရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ဂရက္စ္ရွိ အိုဒဲဘရတ္ခ်္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ေရွ႕၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထြက္ဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝါစထရိဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည့္ ကူဇင္စကီးက ကတိျပဳထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပုံစာ။ ပီ႐ူးသမၼတ ပက္ဒ႐ိုကူဇင္စကီး။

Leave a Reply