ထရမ့္ႏွင့္ ပူတင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ေဆြးေႏြး

0
185

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ထရမ့္က ပူတင္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ပူတင္တို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူဆက္ဆံေရး၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားအစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္၏ ရန္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့ သည္ဆုိသည့္ မဟုတ္မမွန္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးၿပီး အေမရိကန္ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပူတင္က ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရအရာရွိမ်ားၾကား ဆက္သြယ္မႈသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားသည္ ႐ုရွားစြက္ဖက္မႈဇာတ္လမ္းမ်ားကိုဖန္တီးၿပီး ထရမ့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရမႈတရားမဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္းပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ထရမ့္သည္အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စု၌ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏွင့္ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္း မြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပူတင္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စတုတၳသက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာရ ညီညြတ္ေသာ ႐ုရွားပါတီမွမဟုတ္ဘဲ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ထရမ့္က ပူတင္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ပူတင္တို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူဆက္ဆံေရး၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားအစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္၏ ရန္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့ သည္ဆုိသည့္ မဟုတ္မမွန္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးၿပီး အေမရိကန္ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပူတင္က ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရအရာရွိမ်ားၾကား ဆက္သြယ္မႈသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားသည္ ႐ုရွားစြက္ဖက္မႈဇာတ္လမ္းမ်ားကိုဖန္တီးၿပီး ထရမ့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရမႈတရားမဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္းပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ထရမ့္သည္အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စု၌ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏွင့္ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္း မြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပူတင္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စတုတၳသက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာရ ညီညြတ္ေသာ ႐ုရွားပါတီမွမဟုတ္ဘဲ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္

Leave a Reply