မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ က ဦးေဆာင္ၿပီး အားကစား အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္

0
166

မႏၱေလး။ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အားကစား အသင္း အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္တက္အားကစားအသင္း ၊ ဖူဆယ္ အသင္း စသည့္ အားကစားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ၾကက္ေတာင္ကလပ္ ကို ယင္းသမဂၢ ရံုးခန္း၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ ။

“ၾကက္ေတာင္အသင္းဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္တယ္ ။ ၾကက္ေတာင္အတြက္ နည္းျပငွားတာေတြလုပ္မယ္ ။ ၾကက္ေတာင္ကစားႏိုင္ဖို႔ ေနရာေတြ လုပ္သြားမယ္ ။ ေနာက္ထပ္ အားကစားအသင္းအဖြဲ႕ေတြလည္း ဆက္ လက္ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ရွိတယ္ ။” ဟု မႏၲေလး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား သမဂၢ မွ ၾကက္ေတာင္အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးတာဝန္ခံ ကိုညီညီထြဋ္ က ေျပာသည္ ။

အားကစားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဆရာ ဆရာမ မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စုစည္းမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခု ၾကက္ေတာင္ကလပ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈေတြရလာမယ္ ။ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း ကလပ္အသင္းတစ္သင္းအေနနဲ႔ ဝင္ၿပိဳင္လာႏိုင္မယ္ ။ အားကစားလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရက္ေသစာေသာက္စားတာ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးတာေတြလည္း ေလွ်ာ့နည္းလာႏိုင္တယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုမ်ိဳးသက္ႏိုင္က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး။ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အားကစား အသင္း အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္တက္အားကစားအသင္း ၊ ဖူဆယ္ အသင္း စသည့္ အားကစားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ၾကက္ေတာင္ကလပ္ ကို ယင္းသမဂၢ ရံုးခန္း၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ ။

“ၾကက္ေတာင္အသင္းဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္တယ္ ။ ၾကက္ေတာင္အတြက္ နည္းျပငွားတာေတြလုပ္မယ္ ။ ၾကက္ေတာင္ကစားႏိုင္ဖို႔ ေနရာေတြ လုပ္သြားမယ္ ။ ေနာက္ထပ္ အားကစားအသင္းအဖြဲ႕ေတြလည္း ဆက္ လက္ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ရွိတယ္ ။” ဟု မႏၲေလး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား သမဂၢ မွ ၾကက္ေတာင္အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးတာဝန္ခံ ကိုညီညီထြဋ္ က ေျပာသည္ ။

အားကစားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဆရာ ဆရာမ မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စုစည္းမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခု ၾကက္ေတာင္ကလပ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈေတြရလာမယ္ ။ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း ကလပ္အသင္းတစ္သင္းအေနနဲ႔ ဝင္ၿပိဳင္လာႏိုင္မယ္ ။ အားကစားလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရက္ေသစာေသာက္စားတာ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးတာေတြလည္း ေလွ်ာ့နည္းလာႏိုင္တယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုမ်ိဳးသက္ႏိုင္က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

 

 

Leave a Reply