မယ္လိမ့္လံုအမႈ တရားလို ႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသ စစ္ေဆးခ်က္ကဲြလဲြမႈရွိဟု မယ္လိမ့္လံုဆိုင္႐ွင္၏ေရွ႕ေနေျပာဆို

0
163

ေမ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္း

ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ပုဒ္မ -၃၇၇ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ မယ္လိမ့္လံု႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ အမႈတြင္ တရားလို၏ တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကဲြလဲြေနေၾကာင္း မယ္လိမ့္လံုဆိုင္ရွင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ ေရွ႕ေနကေျပာသည္။

အဆိုပါအမႈအား ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္စစ္ေဆးေနၿပီး ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္ေရွ႕ေန ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

“ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ကဲြလဲြလဲဆိုေတာ့ ေအာင္သူကိုက သူ႕ကို ၄ ရက္ေန႔နဲ႔ ၅ ရက္ေန႔မွာ ကိုေအာင္မ်ိဳးထြဋ္က ပါးစပ္နဲ႔က်ဴးလြန္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ဟာကို မဟန္နာက ၇ ရက္ေန႔မွာသိပါတယ္ေျပာတယ္ ။ ၇ ရက္ေန႔မွာလည္း ေအာင္သူကိုေျပာတာပဲ သူၾကားတယ္ေပါ့” ဟု ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

တရား႐ံုးတြင္တင္ျပထားသည့္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဆိုင္၀န္ထမ္း၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ လိင္ဆက္ ဆံထားသည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုအားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈအတြက္ တရားလိုျပ ၁၀ဦးအထိတင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

HIV ေရာဂါခံစားေနရသည့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္အတြက္ ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ က်န္းမာေရးအရ အာမခံ ေပးရန္ တရား႐ံုးသို႔ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္းေရွ႕ေနျဖစ္သူကဆိုသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔က ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ က်န္းမာေရးအရ ပထမအႀကိမ္ အာမခံေလ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ေမလ ၂ရက္ေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံေလ်ာက္ထားမႈအား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၈ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ထပ္မံစစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

ေမ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္း

ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ပုဒ္မ -၃၇၇ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ မယ္လိမ့္လံု႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ အမႈတြင္ တရားလို၏ တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကဲြလဲြေနေၾကာင္း မယ္လိမ့္လံုဆိုင္ရွင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ ေရွ႕ေနကေျပာသည္။

အဆိုပါအမႈအား ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္စစ္ေဆးေနၿပီး ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္ေရွ႕ေန ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

“ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ကဲြလဲြလဲဆိုေတာ့ ေအာင္သူကိုက သူ႕ကို ၄ ရက္ေန႔နဲ႔ ၅ ရက္ေန႔မွာ ကိုေအာင္မ်ိဳးထြဋ္က ပါးစပ္နဲ႔က်ဴးလြန္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ဟာကို မဟန္နာက ၇ ရက္ေန႔မွာသိပါတယ္ေျပာတယ္ ။ ၇ ရက္ေန႔မွာလည္း ေအာင္သူကိုေျပာတာပဲ သူၾကားတယ္ေပါ့” ဟု ေဒၚေအးေအးသက္ကေျပာသည္။

တရား႐ံုးတြင္တင္ျပထားသည့္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဆိုင္၀န္ထမ္း၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ လိင္ဆက္ ဆံထားသည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုအားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈအတြက္ တရားလိုျပ ၁၀ဦးအထိတင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

HIV ေရာဂါခံစားေနရသည့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္အတြက္ ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ က်န္းမာေရးအရ အာမခံ ေပးရန္ တရား႐ံုးသို႔ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္းေရွ႕ေနျဖစ္သူကဆိုသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔က ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္၏ က်န္းမာေရးအရ ပထမအႀကိမ္ အာမခံေလ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ေမလ ၂ရက္ေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံေလ်ာက္ထားမႈအား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၈ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ထပ္မံစစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply