တ႐ုတ္ဘက္မွ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူေနေသာေၾကာင့္ မူဆယ္တြင္ ဆန္ေစ်းက်ဆင္း

0
133

ေမ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

တ႐ုတ္ဘက္မွ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္
မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
က်ဆင္းလ်ွက္႐ွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္မ်ား ေအးလ်ွက္႐ွိေၾကာင္း မႏၱေလးမွဆန္ကုန္သည္
ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္
ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းတြက္ေျခမကိုက္သည့္အတြက့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ မူဆယ္တြင္ ဆန္အိတ္မ်ား ေသာင္တင္
ေနသည္ဟုဆိုသည္။

“အေရာင္းအဝယ္ကေတာ္ေတာ္ေအးတယ္။အဖမ္းအဆီးေတြလည္း႐ွိတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ MoUထိုးဖို႔ကိစၥလည္း႐ွိတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့တာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။တရားဝင္ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဟိုဘက္ကဝယ္တဲ့ ကုန္သည္ေတြက ေစာင့္ေနၾကတာလို႔ထင္တယ္။ဆန္အိတ္ေတြလဲ
ေသာင္တင္ေနတယ္။ ဒီတိုင္းတေျဖးေျဖး ေစာင့္ေရာင္းရတာေပါ့။ ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အျမတ္ရဖို႔မေျပာနဲ႔ အရင္းရဖို႔ေတာင္ မနည္းေရာင္းေနၾကရတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ မူဆယ္နယ္စပ္၌ ဆန္အိတ္
ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ က်န္႐ွိေနၿပီး ဧၿပီလႏွင့္ယွဥ္လ်ွင္
ဆန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁ အိတ္ကို ၃ေထာင္ခန္႔ က်ဆင္း
လ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ အေရာင္းအဝယ္မ်ားေအး၍
ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေနေသာ့ေၾကာင့္
ဧရာဝတီတိုင္းဘက္မွလာသည့္
တခ်ိဳ႕ကုန္သည္မ်ားမွာ မူဆယ္သို႔မသြားဘဲ မနၱေလး လက္လီေစ်းကြက္ထဲတြင္သာ ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ကုန္စည္
စီးဆင္းမႈက ပ်က္မသြားဘူး။ အဓိကေတာ့ ဟိုဘက္က ဝယ္လက္ေတြက မဝယ္ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့
အေနအထားပါ။”ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မူဆယ္ဘက္သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူရာ၌ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူလ်ွက္႐ွိၿပီး လက္ရွိတြင္ သေဘၤာတင္သည့္ ကုန္သည္မ်ားသာ ဝယ္ယူေနေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁သန္းအပါအဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္
တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU)လက္မွတ္ကို ဇြန္လ ၁၃ရက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo MOI

ေမ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

တ႐ုတ္ဘက္မွ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ 
မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
က်ဆင္းလ်ွက္႐ွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္မ်ား ေအးလ်ွက္႐ွိေၾကာင္း မႏၱေလးမွဆန္ကုန္သည္
ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းတြက္ေျခမကိုက္သည့္အတြက့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ မူဆယ္တြင္ ဆန္အိတ္မ်ား ေသာင္တင္
ေနသည္ဟုဆိုသည္။

“အေရာင္းအဝယ္ကေတာ္ေတာ္ေအးတယ္။အဖမ္းအဆီးေတြလည္း႐ွိတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ MoUထိုးဖို႔ကိစၥလည္း႐ွိတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့တာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။တရားဝင္ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဟိုဘက္ကဝယ္တဲ့ ကုန္သည္ေတြက ေစာင့္ေနၾကတာလို႔ထင္တယ္။ဆန္အိတ္ေတြလဲ 
ေသာင္တင္ေနတယ္။ ဒီတိုင္းတေျဖးေျဖး ေစာင့္ေရာင္းရတာေပါ့။ ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အျမတ္ရဖို႔မေျပာနဲ႔ အရင္းရဖို႔ေတာင္ မနည္းေရာင္းေနၾကရတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ မူဆယ္နယ္စပ္၌ ဆန္အိတ္ 
ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ က်န္႐ွိေနၿပီး ဧၿပီလႏွင့္ယွဥ္လ်ွင္
ဆန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁ အိတ္ကို ၃ေထာင္ခန္႔ က်ဆင္း
လ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ အေရာင္းအဝယ္မ်ားေအး၍ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေနေသာ့ေၾကာင့္ 
ဧရာဝတီတိုင္းဘက္မွလာသည့္ 
တခ်ိဳ႕ကုန္သည္မ်ားမွာ မူဆယ္သို႔မသြားဘဲ မနၱေလး လက္လီေစ်းကြက္ထဲတြင္သာ ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ကုန္စည္
စီးဆင္းမႈက ပ်က္မသြားဘူး။ အဓိကေတာ့ ဟိုဘက္က ဝယ္လက္ေတြက မဝယ္ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ 
အေနအထားပါ။”ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မူဆယ္ဘက္သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူရာ၌ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူလ်ွက္႐ွိၿပီး လက္ရွိတြင္ သေဘၤာတင္သည့္ ကုန္သည္မ်ားသာ ဝယ္ယူေနေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁သန္းအပါအဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ 
တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU)လက္မွတ္ကို ဇြန္လ ၁၃ရက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo MOI

Leave a Reply