ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးအပ္နိုင္ရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္

0
133

ေမ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးအပ္နိုင္ရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန က သိရသည္။

ထိုသို့စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေစ်းဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္အား အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ေတြ ထုတ္ေပးနိုင္ဖို့ ကြ်န္ေတာ္တို့နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေစ်းဆိုင္ေတြအကုန္လံုးကို စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကထားစစ္ေဆးတာကေတာ့ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္းျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္ ။

ပထမအႀကိမ္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကတည္းက စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးလံုးဝ မေတြ႔ရေတာ့သည့္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ဆိုင္မ်ားမွာ ငပိ၊ လက္ဖက္၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔၊ မွ်စ္ နွင့္ ပဲႀကီးေလွာ္ စသည့္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း (၂၅) မ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့အျပင္ အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စားသံုးရန္မသင့္အစားအစာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေတြ႔ရွိပါက ယင္းအစားအေသာက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေၾကာင္း သိရသည္။

Image may contain: sky and outdoor

ေမ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးအပ္နိုင္ရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန က သိရသည္။

ထိုသို့စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေစ်းဆိုင္ ၁၂၄ ဆိုင္အား အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ေတြ ထုတ္ေပးနိုင္ဖို့ ကြ်န္ေတာ္တို့နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေစ်းဆိုင္ေတြအကုန္လံုးကို စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကထားစစ္ေဆးတာကေတာ့ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္းျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္ ။

ပထမအႀကိမ္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကတည္းက စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးလံုးဝ မေတြ႔ရေတာ့သည့္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးကင္းစင္ဆိုင္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ဆိုင္မ်ားမွာ ငပိ၊ လက္ဖက္၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔၊ မွ်စ္ နွင့္ ပဲႀကီးေလွာ္ စသည့္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း (၂၅) မ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့အျပင္ အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စားသံုးရန္မသင့္အစားအစာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေတြ႔ရွိပါက ယင္းအစားအေသာက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေၾကာင္း သိရသည္။

Image may contain: sky and outdoor

Leave a Reply