၂၀၂၀တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေျမေအာက္ရထားလမ္း စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ 

0
163

ေနျပည္ေတာ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပည့္၀စြာရရွိနိုင္မည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေျမေအာက္ရထားလမ္း စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး နွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီရထားမွ သိရသည္။

“ ဒီလုပ္ငန္းက လွ်ပ္စစ္နဲ႕လုပ္ရမွွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။လွ်ပ္စစ္က ၂၀၂၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွ အာမခံနိုင္တဲ့အဆင့္ရွိေတာ့ ၂၀၂၀ ေလာက္မွ စလုပ္ဖို႕ စီမံခ်က္စြဲျပီးေတာ့ လုပ္ေနပါၿပီ။ ၿပီးမွာကေတာ့ ခန္႔မွန္းေခ် ေလးနွစ္ေလာက္ႀကာပါမယ္ ။ ၂၀၂၄ ေလာက္ဆိုရင္ ဒီရန္ကုန္ျမိဳ႕က ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စကၤာပူ ၊ မေလး၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔လို လူေတြေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ နဲ႕ သြားလို႕ ရၿပီ။ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြလည္း သိပ္သံုးစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ Puplic Transport ေကာင္းသြားမယ္ “ ဟု ျမန္္္မာ့မီးရထား မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္ ကေျပာသည္။

ေျမေအာက္ ရထားလမ္းကို သန္လွ်င္မွ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ အထိ (ေတာင္/ေျမာက္) လမ္းပိုင္း နွင့္ လိႈင္သာယာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလယ္ေခါင္ကိုျဖတ္၍ ဒဂုန္ၿမိဳ႕သစ္ အထိ (အေရွ႕/အေနာက္) လမ္းပိုင္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့မီးရထားေျပးဆြဲေနသည့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းပိုင္း ၊ ျပည္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ မီးရထားလမ္းပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႔တြင္းရွိ မီးရထားလမ္းပိုင္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ တရားမ၀င္ ရထားလမ္းကူးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ မေတာ္တဆ မႈ မ်ားနွင့္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ မေတာ္တဆမႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးအတြက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ တနိုင္ငံလံုးတြင္ တရား၀င္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ရထားလမ္းကူး ဂိတ္မ်ားထက္ တရားမ၀င္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ဂိတ္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး တရား၀င္ရထားလမ္းကူးဂိတ္ စုစုေပါင္း (၁၆၆၇) ဂိတ္ ႏွင့္ တရားမ၀င္ဂိတ္( ၂၄၈၅) ဂိတ္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား၏ စာရင္းဇယား မ်ား အရ သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပည့္၀စြာရရွိနိုင္မည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေျမေအာက္ရထားလမ္း စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး နွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီရထားမွ သိရသည္။

“ ဒီလုပ္ငန္းက လွ်ပ္စစ္နဲ႕လုပ္ရမွွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။လွ်ပ္စစ္က ၂၀၂၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွ အာမခံနိုင္တဲ့အဆင့္ရွိေတာ့ ၂၀၂၀ ေလာက္မွ စလုပ္ဖို႕ စီမံခ်က္စြဲျပီးေတာ့ လုပ္ေနပါၿပီ။ ၿပီးမွာကေတာ့ ခန္႔မွန္းေခ် ေလးနွစ္ေလာက္ႀကာပါမယ္ ။ ၂၀၂၄ ေလာက္ဆိုရင္ ဒီရန္ကုန္ျမိဳ႕က ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စကၤာပူ ၊ မေလး၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔လို လူေတြေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ နဲ႕ သြားလို႕ ရၿပီ။ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြလည္း သိပ္သံုးစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ Puplic Transport ေကာင္းသြားမယ္ “ ဟု ျမန္္္မာ့မီးရထား မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စစ္ေဆးေရး) ဦးဘျမင့္ ကေျပာသည္။

ေျမေအာက္ ရထားလမ္းကို သန္လွ်င္မွ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ အထိ (ေတာင္/ေျမာက္) လမ္းပိုင္း နွင့္ လိႈင္သာယာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလယ္ေခါင္ကိုျဖတ္၍ ဒဂုန္ၿမိဳ႕သစ္ အထိ (အေရွ႕/အေနာက္) လမ္းပိုင္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့မီးရထားေျပးဆြဲေနသည့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းပိုင္း ၊ ျပည္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ မီးရထားလမ္းပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႔တြင္းရွိ မီးရထားလမ္းပိုင္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ တရားမ၀င္ ရထားလမ္းကူးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ မေတာ္တဆ မႈ မ်ားနွင့္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ မေတာ္တဆမႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးအတြက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ တနိုင္ငံလံုးတြင္ တရား၀င္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ရထားလမ္းကူး ဂိတ္မ်ားထက္ တရားမ၀င္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ဂိတ္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး တရား၀င္ရထားလမ္းကူးဂိတ္ စုစုေပါင္း (၁၆၆၇) ဂိတ္ ႏွင့္ တရားမ၀င္ဂိတ္( ၂၄၈၅) ဂိတ္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား၏ စာရင္းဇယား မ်ား အရ သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply