ထုိင္းႏို္င္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ ယမန္ႏွစ္ထက္ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ

0
149

ဇြန္ ၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလကုန္အထိ ၄ လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၁ မီလီယံ ရွိခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဌာန (DITP) ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္Mr.Pakainay Leng-ee က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသု႔ိ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၄၀ မီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ဟုဆိုသည္။

“Import sector ဆိုတာလည္း ျမန္မာျပည္အတြက္လည္း အေရးႀကီးသလို ထိုင္းဘက္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာတယ္ဆိုတာကလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေတာ္ေတာ္ေလးျမင့္တက္လာတာကို ျပတာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၄၇၀ မီလီယံ ရွိခဲ့ကာ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အဓိကပို႔ကုန္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ သတၳဳ စသည္တို႔ကို တင္ပို႔ခဲ့ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ အစရွိေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာၿပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရတာ ျပႆနာေတြႀကံဳရပါ တယ္။ ဒီမွာက ေငြအတက္အက် အရမ္းကိုၾကမ္းတယ္။သို႔ေသာ္လည္းထိုင္းႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလာၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဒီမွာ တာဝန္က်ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ ပိုၿပီးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။”ဟု Mr.Pakainay Leng-ee က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၈၄ မီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တင္ပို႔သည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၀၉ မီလီယံ႐ွိရာ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၃ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၇၃ မီလီယံ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္၍ နည္းပညာမ်ား ရယူႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏို္င္ငံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တိုးတက္ေနေသာ ေစ်းကြက္ အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ မ်ားကို ရွာေဖြေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္လာရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါး၊ ပုစြန္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံတင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ကာ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံတင္သြင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအၾကား စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ယခုလ ၇ရက္မွ ၁၀ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ တတိယအႀကိမ္Top Thai Brands 2018 ကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလကုန္အထိ ၄ လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၁ မီလီယံ ရွိခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဌာန (DITP) ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္Mr.Pakainay Leng-ee က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသု႔ိ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၄၀ မီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္ဟုဆိုသည္။

“Import sector ဆိုတာလည္း ျမန္မာျပည္အတြက္လည္း အေရးႀကီးသလို ထိုင္းဘက္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာတယ္ဆိုတာကလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေတာ္ေတာ္ေလးျမင့္တက္လာတာကို ျပတာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၄၇၀ မီလီယံ ရွိခဲ့ကာ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အဓိကပို႔ကုန္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ သတၳဳ စသည္တို႔ကို တင္ပို႔ခဲ့ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ အစရွိေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာၿပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရတာ ျပႆနာေတြႀကံဳရပါ တယ္။ ဒီမွာက ေငြအတက္အက် အရမ္းကိုၾကမ္းတယ္။သို႔ေသာ္လည္းထိုင္းႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလာၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဒီမွာ တာဝန္က်ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ ပိုၿပီးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။”ဟု Mr.Pakainay Leng-ee က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၈၄ မီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တင္ပို႔သည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၀၉ မီလီယံ႐ွိရာ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၃ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၇၃ မီလီယံ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္၍ နည္းပညာမ်ား ရယူႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏို္င္ငံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တိုးတက္ေနေသာ ေစ်းကြက္ အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ မ်ားကို ရွာေဖြေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္လာရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါး၊ ပုစြန္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံတင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ကာ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံတင္သြင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအၾကား စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ယခုလ ၇ရက္မွ ၁၀ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ တတိယအႀကိမ္Top Thai Brands 2018 ကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply