မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား၀င္ေတြ႔ခြင့္ရရန္ စာတင္၍ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံထားရ သည့္ေတာင္သူမ်ား

0
169

 

 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား၀င္ေတြ႔ခြင့္ရရန္ စာတင္၍ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံထားရ သည့္ေတာင္သူမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ (ယေန႔) နံနက္ပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္။

ဓာတ္ပံု – ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား၀င္ေတြ႔ခြင့္ရရန္ စာတင္၍ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံထားရ သည့္ေတာင္သူမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ (ယေန႔) နံနက္ပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္။

ဓာတ္ပံု – ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply