ေတာင္ႀကီးစည္ေတာ္ႀကီး ကေဖးႏွင့္စားဖြယ္စံု

0
232

EAT ME

အိမ္ကလူေတြလက္ဖက္ရည္ပါဆယ္ဆဲြလာတိုင္း ေရလည္ေကာင္းတဲ႔လက္ဖက္ရည္ဆိုျပီး ဘယ္ကလဲေမးမိတာ။ ေတာင္ႀကီးစည္ေတာ္ျကီး စားဖြယ္စံု ဆိုင္တ႔ဲ ။ေအာင္ရတနာ ေဆးခန္းနံေဘး ရတနာလမ္းေပၚမွာတည္ရွိပါတယ္။

မေန႔ကေတာ႔ေရာက္သြားျပီး စားႀကည္႔ျပီးေတာ႔ သေဘာက်သြားတာအမွန္ပါပဲ။

မီနူးေလးၾကည္႔။မနက္ခင္းစာ ရွမ္းစာန႔ဲ တရုတ္အစားအစာေတြလည္း အကုန္ရတယ္ေနာ္။ စားခ႔ဲတာေတာ႔ ရွမ္းစာေတြ။

ဟင္းထုပ္။ေနာက ္ပဲေပါင္းတ႔႔ဲ ၾကက္ဥပလာတာလိုပဲ ဒါေပမဲ့ပိုစားေကာင္း။ တို႔ဖူးေၾကာ္ေလးလည္းအိလို႔။

စည္ေတာ္ႀကီးေခါက္ဆဲြဆိုတာ ဝက္လ်ွာန႔ဲေခါက္ဆဲြဆီခ်က္လို။ဆီလည္းမမ်ားပဲ။အရသာ မလြန္ကဲပဲ သဘာဝအရသာန႔ဲစားေကာင္းတယ္။ ပိုႀကိက္တာ အစိမ္းခ်ဥ္ရွိလို႔ပဲ။ ရွမ္းစာေရာင္းတ႔ဲဆိုင္ေတြခုေနာကိပိုင္း အစိမ္းခ်ဥ္ကိုမလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။

ေတာင္ႀကီးၿမီးရွည္လည္း စားခ႔ဲတယ္။ပံုေတာ႔မရိုက္ခ႔ဲမိ။ ငါးထမင္းနယ္အရာသာလည္းမဆိုးသလို ကယားဝက္အူေခ်ာင္းလည္းေကာင္း။ ေခါက္ဆြဲျကိုက္တ႔ဲ အက္ဒမင္ကေတာ႔ မီနူးမွာပါတာေတြ ႀကံဳတိုင္းစံုေအာင္စားမယ္ ေတးထားတယ္။ဟြန္း ဟြန္း။

ဆိုင္ကေတာ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အႀကီးစားလိုဆိုေတာ႔
က်ယ္ဝန္းျပီး သန္႔ရွင္းတ႔ဲအတြက္ ထိုင္လို႔ေတာ႔ေကာင္းတယ္။

ဒမ္းဆမ္းလည္းရတယ္။ေနာက္ ထမင္းဟင္းအသင္႔ခ်က္ျပီးသားလည္း ရေနတယ္။

ေတာင္ႀကီးအရသာေတြန႔ဲ ေခါက္ဆြဲအရသာေကာင္းေကာင္းစားခ်င္ရင္ေတာ႔ ရတနာလမ္းေပၚမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတ႔ဲ ေတာင္ႀကီးစည္ေတာ္ႀကီး ဆိုင္ကိုသြားဖို႔ လမ္းညြွန္ပါရေစေနာ္။

EAT ME

အိမ္ကလူေတြလက္ဖက္ရည္ပါဆယ္ဆဲြလာတိုင္း ေရလည္ေကာင္းတဲ႔လက္ဖက္ရည္ဆိုျပီး ဘယ္ကလဲေမးမိတာ။ ေတာင္ႀကီးစည္ေတာ္ျကီး စားဖြယ္စံု ဆိုင္တ႔ဲ ။ေအာင္ရတနာ ေဆးခန္းနံေဘး ရတနာလမ္းေပၚမွာတည္ရွိပါတယ္။

မေန႔ကေတာ႔ေရာက္သြားျပီး စားႀကည္႔ျပီးေတာ႔ သေဘာက်သြားတာအမွန္ပါပဲ။

မီနူးေလးၾကည္႔။မနက္ခင္းစာ ရွမ္းစာန႔ဲ တရုတ္အစားအစာေတြလည္း အကုန္ရတယ္ေနာ္။ စားခ႔ဲတာေတာ႔ ရွမ္းစာေတြ။

ဟင္းထုပ္။ေနာက ္ပဲေပါင္းတ႔႔ဲ ၾကက္ဥပလာတာလိုပဲ ဒါေပမဲ့ပိုစားေကာင္း။ တို႔ဖူးေၾကာ္ေလးလည္းအိလို႔။

စည္ေတာ္ႀကီးေခါက္ဆဲြဆိုတာ ဝက္လ်ွာန႔ဲေခါက္ဆဲြဆီခ်က္လို။ဆီလည္းမမ်ားပဲ။အရသာ မလြန္ကဲပဲ သဘာဝအရသာန႔ဲစားေကာင္းတယ္။ ပိုႀကိက္တာ အစိမ္းခ်ဥ္ရွိလို႔ပဲ။ ရွမ္းစာေရာင္းတ႔ဲဆိုင္ေတြခုေနာကိပိုင္း အစိမ္းခ်ဥ္ကိုမလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။

ေတာင္ႀကီးၿမီးရွည္လည္း စားခ႔ဲတယ္။ပံုေတာ႔မရိုက္ခ႔ဲမိ။ ငါးထမင္းနယ္အရာသာလည္းမဆိုးသလို ကယားဝက္အူေခ်ာင္းလည္းေကာင္း။ ေခါက္ဆြဲျကိုက္တ႔ဲ အက္ဒမင္ကေတာ႔ မီနူးမွာပါတာေတြ ႀကံဳတိုင္းစံုေအာင္စားမယ္ ေတးထားတယ္။ဟြန္း ဟြန္း။

ဆိုင္ကေတာ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အႀကီးစားလိုဆိုေတာ႔
က်ယ္ဝန္းျပီး သန္႔ရွင္းတ႔ဲအတြက္ ထိုင္လို႔ေတာ႔ေကာင္းတယ္။

ဒမ္းဆမ္းလည္းရတယ္။ေနာက္ ထမင္းဟင္းအသင္႔ခ်က္ျပီးသားလည္း ရေနတယ္။

ေတာင္ႀကီးအရသာေတြန႔ဲ ေခါက္ဆြဲအရသာေကာင္းေကာင္းစားခ်င္ရင္ေတာ႔ ရတနာလမ္းေပၚမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတ႔ဲ ေတာင္ႀကီးစည္ေတာ္ႀကီး ဆိုင္ကိုသြားဖို႔ လမ္းညြွန္ပါရေစေနာ္။

Leave a Reply