ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္လုိက္ေသာ မဟတၱမဂႏၵီခန္းမ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တားျမစ္ထား

0
196

ေမ ၃
လင္းသုည

မဟတၱမဂႏၵီခန္းမရွိသည္႔ အေဆာက္အဦကို ေရွးေဟာင္းလက္ရာ အေဆာက္အဦအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္႔အတြက္ ပံုစံအားေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳဘူးဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာျဖစ္သည္႔ေၾကးမုံမွ ဇူလုိင္လ (၃) ရက္က ေၾကညာလုိက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္တြင္ ရွိေသာ မဟတၱမဂႏၵီခန္းမအေဆာက္အဦကို ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခုျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္႔ အဆုိပါအေဆာက္အဦကို ပံုစံေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ေျပာင္းလဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳဘူးဟု ဆုိထားသည္။

ခိုင္ခံ့မႈမရွိသည္႔အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ဆုိလ်င္ အေဆာက္အဦ၏ ျပင္ပအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ မူလပံုစံမပ်က္ေစဘဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းပိုင္းမ်ားအား ခိုင္ခံ့ရန္ အားျဖည့္မြမ္းမံျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆုိသည္။

ထုိအေဆာက္အဦသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝခဲ႔ေသာ သတင္းစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ The Rangoon Time သတင္းစာ၏ ရုံးအျဖစ္အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္္တြင္ ထုိအေဆာက္အဦးအား
ဂႏၶီေအာက္ေမ႔ဖြယ္အမွတ္တရအျဖစ္ ဦးႏုႏွင့္ အိႏၵိယသံမွဴး M.A.Rauf တုိ႔မွ ဝယ္ယူခဲ႔သည္။ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းတြင္ အေရးပါခဲ႔ေသာအခန္းက႑က ပါဝင္ခဲ႔ေသာ အေဆာက္အဦးလည္ျဖစ္သလို
၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးခဲ႔ၿပီး ၁၉၉၀ ဇူလုိင္လ၌ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား စစ္အစိုးရမွ ျငင္းဆန္ေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းခန္းမ၌ ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂႏၶိခန္းမအား ဟိႏၵဴအဖြဲ႔ေဂါပက အဖြဲ႔မွ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ေမ ၃
လင္းသုည

မဟတၱမဂႏၵီခန္းမရွိသည္႔ အေဆာက္အဦကို ေရွးေဟာင္းလက္ရာ အေဆာက္အဦအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္႔အတြက္ ပံုစံအားေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳဘူးဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာျဖစ္သည္႔ေၾကးမုံမွ ဇူလုိင္လ (၃) ရက္က ေၾကညာလုိက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္တြင္ ရွိေသာ မဟတၱမဂႏၵီခန္းမအေဆာက္အဦကို ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခုျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္႔ အဆုိပါအေဆာက္အဦကို ပံုစံေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ေျပာင္းလဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳဘူးဟု ဆုိထားသည္။

ခိုင္ခံ့မႈမရွိသည္႔အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ဆုိလ်င္ အေဆာက္အဦ၏ ျပင္ပအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ မူလပံုစံမပ်က္ေစဘဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းပိုင္းမ်ားအား ခိုင္ခံ့ရန္ အားျဖည့္မြမ္းမံျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆုိသည္။

ထုိအေဆာက္အဦသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝခဲ႔ေသာ သတင္းစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ The Rangoon Time သတင္းစာ၏ ရုံးအျဖစ္အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္္တြင္ ထုိအေဆာက္အဦးအား
ဂႏၶီေအာက္ေမ႔ဖြယ္အမွတ္တရအျဖစ္ ဦးႏုႏွင့္ အိႏၵိယသံမွဴး M.A.Rauf တုိ႔မွ ဝယ္ယူခဲ႔သည္။ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းတြင္ အေရးပါခဲ႔ေသာအခန္းက႑က ပါဝင္ခဲ႔ေသာ အေဆာက္အဦးလည္ျဖစ္သလို 
၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးခဲ႔ၿပီး ၁၉၉၀ ဇူလုိင္လ၌ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား စစ္အစိုးရမွ ျငင္းဆန္ေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းခန္းမ၌ ဂႏၵီေၾကညာစာတမ္းကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂႏၶိခန္းမအား ဟိႏၵဴအဖြဲ႔ေဂါပက အဖြဲ႔မွ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

Leave a Reply