တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ခြင့္မရ။

0
180

 

မႏၱေလး။ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ သြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၎တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုဖို႔ရာအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က စာပို႔ထားၿပီးျဖစ္ကာ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ေတြ႕ခြင့္ရလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူေတြ ေတာင္းဆိုတာကို မလိုက္ေလ်ာေပးတဲ့အျပင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့သူေတြ နဲ႔ ေတာင္သူေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၾကတယ္ ။ တစ္မႈမၿပီးေသးဘူး ေနာက္တစ္မႈနဲ႔ ထပ္ၿပီးတရားစြဲတာေတြရွိေနတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ရံုးခ်ိန္းသြားၿပီး ျပန္လာရင္ေတာင္ ဘာမွ စားစရာမရွိတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္ ။” ဟု မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ဦးသန္းလြင္ က ေျပာသည္ ။

ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မရသျဖင့္ ေန႔စဥ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရံုးေရွ႕မွာ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕က ေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဝန္ႀကီးကသာ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေနတယ္ ။ တကယ္က ေတာင္သူေတြ လက္ဝယ္မေရာက္ေသးဘူး ။ တကယ္ပြင့္လင္းျမင္သာတယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္ႏွစ္ဧက ဘယ္လိုေပးၿပီးၿပီဆိုတာေတြ ခ်ျပရမယ္ ။” ဟု ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးလင္းထင္စိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီအတြင္း စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားျပန္လည္
ေပးရာတြင္ မူလပိုင္ေတာင္သူ ႏွင့္ သီးစားေတာင္သူ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနၿပီး သီးစားေတာင္သူမ်ားမွာ မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမမ်ားကို ေျမသိမ္းခဲ့ သည့္ ဌာန (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းအား ေငြေပး လုပ္ကိုင္ရာမွတဆင့္ ေပၚလာေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူ ၂၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ရြာတည္းတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေတာင္သူ (၆၀) အထိရွိေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး။ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ သြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၎တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုဖို႔ရာအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က စာပို႔ထားၿပီးျဖစ္ကာ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ေတြ႕ခြင့္ရလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူေတြ ေတာင္းဆိုတာကို မလိုက္ေလ်ာေပးတဲ့အျပင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့သူေတြ နဲ႔ ေတာင္သူေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၾကတယ္ ။ တစ္မႈမၿပီးေသးဘူး ေနာက္တစ္မႈနဲ႔ ထပ္ၿပီးတရားစြဲတာေတြရွိေနတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ရံုးခ်ိန္းသြားၿပီး ျပန္လာရင္ေတာင္ ဘာမွ စားစရာမရွိတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္ ။” ဟု မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ဦးသန္းလြင္ က ေျပာသည္ ။

ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မရသျဖင့္ ေန႔စဥ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရံုးေရွ႕မွာ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕က ေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဝန္ႀကီးကသာ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေနတယ္ ။ တကယ္က ေတာင္သူေတြ လက္ဝယ္မေရာက္ေသးဘူး ။ တကယ္ပြင့္လင္းျမင္သာတယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္ႏွစ္ဧက ဘယ္လိုေပးၿပီးၿပီဆိုတာေတြ ခ်ျပရမယ္ ။” ဟု ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးလင္းထင္စိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီအတြင္း စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားျပန္လည္
ေပးရာတြင္ မူလပိုင္ေတာင္သူ ႏွင့္ သီးစားေတာင္သူ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနၿပီး သီးစားေတာင္သူမ်ားမွာ မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမမ်ားကို ေျမသိမ္းခဲ့ သည့္ ဌာန (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းအား ေငြေပး လုပ္ကိုင္ရာမွတဆင့္ ေပၚလာေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဖမ္းဆီးခံေတာင္သူ ၂၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ရြာတည္းတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေတာင္သူ (၆၀) အထိရွိေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply