ယခင္အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားစီးနင္းသည့္ကားမ်ား တရုတ္ ကိုယ္ထည္ႏွင့္ဂ်ပန္အင္ဂ်င္အေဟာင္းမ်ာ းေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထား ဟု စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးေျပာ

0
149

ဇြန္ ၅
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားစီးနင္းလွ်က္ရွိသည့္ကားမ်ာသည့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ဝန္ႀကီးမ်ားစီးနင္းသည့္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္ကိုယ္ထည္ႏွင့္ ဂ်ပန္အင္အင္အေဟာင္းမ်ားေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

”ကားရဲ႕ကိုယ္ထည္က တရုတ္ႏို္င္ငံလုပ္ကားကိုယ္ထည္မ်ားျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္မ်ားကေတာ့ ဂ်ပန္အင္ဂ်င္အေဟာင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးထုတ္လုပ္တဲ့ကားေတြျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၄င္းကားမ်ားသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၂)စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃စီးသာစီနင္းႏိုင္ၿပီး က်န္ ၉စီးခန္႔မွာ စီးနင္း၍မရေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၄ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေပးပို႔သည့္ ”၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဖြဲ႕စည္းဝင္မွျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦး ျမင့္ေသာင္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းကားမ်ားစီးနင္းမရသည့္အတြက္ျပဳ ဳျပင္စီးနင္းေသာ္လည္း ျပင္ဆင္စရိတ္၏တစ္ႏွစ္တာကုန္က်စရိတ္သည္ ေငြက်ပ္ ၁၀သိန္းမွ ၁၈သိန္းအထိရွိေၾကာင္းႏွင့္ထိုသို႔ကုန္က်စရိတ္မ်ား အျပင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားတစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာသြားသည့္အခါမအႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ဝယ္ယူဖို႔စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

”သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားတစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာသြားတဲ့အခါမွာ အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္သြားလာႏိုင္ဖို႕အတြက္ကို ဝယ္ယူဖို႔စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အရအသုံးခန္႔မွန္း ေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္)တြင္ တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ Ford Everest ကားဝယ္ယူရန္ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၅
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားစီးနင္းလွ်က္ရွိသည့္ကားမ်ာသည့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ဝန္ႀကီးမ်ားစီးနင္းသည့္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္ကိုယ္ထည္ႏွင့္ ဂ်ပန္အင္အင္အေဟာင္းမ်ားေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

”ကားရဲ႕ကိုယ္ထည္က တရုတ္ႏို္င္ငံလုပ္ကားကိုယ္ထည္မ်ားျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္မ်ားကေတာ့ ဂ်ပန္အင္ဂ်င္အေဟာင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးထုတ္လုပ္တဲ့ကားေတြျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၄င္းကားမ်ားသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၂)စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃စီးသာစီနင္းႏိုင္ၿပီး က်န္ ၉စီးခန္႔မွာ စီးနင္း၍မရေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၄ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေပးပို႔သည့္ ”၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဖြဲ႕စည္းဝင္မွျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦး ျမင့္ေသာင္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းကားမ်ားစီးနင္းမရသည့္အတြက္ျပဳ ဳျပင္စီးနင္းေသာ္လည္း ျပင္ဆင္စရိတ္၏တစ္ႏွစ္တာကုန္က်စရိတ္သည္ ေငြက်ပ္ ၁၀သိန္းမွ ၁၈သိန္းအထိရွိေၾကာင္းႏွင့္ထိုသို႔ကုန္က်စရိတ္မ်ား အျပင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားတစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာသြားသည့္အခါမအႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ဝယ္ယူဖို႔စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

”သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားတစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာသြားတဲ့အခါမွာ အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္သြားလာႏိုင္ဖို႕အတြက္ကို ဝယ္ယူဖို႔စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အရအသုံးခန္႔မွန္း ေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္)တြင္ တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ Ford Everest ကားဝယ္ယူရန္ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply