အင္း၀စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈ အၿပီးသတ္အမိန္႕ခ်၊ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂ ဦးလြတ္ေျမာက္ခဲ့။

0
188

 

ရန္ကုန္။ဒီဇင္ဘာ ၁၅။ ၂၀၁၇။

အင္း၀စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္အႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ကေလးသူငယ္ ၂ ဦးအမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕က အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ တရားရံုးတြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂ ဦးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အိမ္အကူမိန္းကေလး ၂ ဦးႏွိပ္စက္ခံရမႈတြင္ ဦးကိုလတ္ႏွင့္ ေဒၚသီရိလတ္တို႕ ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အင္၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မွ ေဒၚတင္သူဇာႏွင့္ ေးဒၚစုမြန္လတ္ တို႕ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ ၁ လ၊ကိုရာဇာထြန္းကို ၁၃ ႏွစ္ ၁ လ ႏွင့္ ကိုတင္မင္းလတ္ကို ၉ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁ လ အသီးသီး ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္း၀စက္ခ်ဳပ္္ဆိုင္တြင္ ကေလးသူငယ္ႏွစ္ဦး ႏွိပ္စက္ခံေနရမႈကို Myanmar now မွ အယ္ဒီတာ ကိုေဆြ၀င္း၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႕ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အမႈေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႕ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကေလးငယ္ႏွစ္ဦးမွာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက်ိဳးေနသည့္ ဒဏ္ရာမွာ ၊ မီးပူမ်ားႏွင့္ အကပ္ခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ကတ္ေၾကး မ်ားျဖင့္ ထိုးထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး အမႈစတင္စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံု၌ စစ္ေဆးမႈမ်ားခဲ့ယူခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္။ဒီဇင္ဘာ ၁၅။ ၂၀၁၇။

အင္း၀စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္အႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ကေလးသူငယ္ ၂ ဦးအမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕က အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ တရားရံုးတြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂ ဦးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အိမ္အကူမိန္းကေလး ၂ ဦးႏွိပ္စက္ခံရမႈတြင္ ဦးကိုလတ္ႏွင့္ ေဒၚသီရိလတ္တို႕ ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အင္၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မွ ေဒၚတင္သူဇာႏွင့္ ေးဒၚစုမြန္လတ္ တို႕ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ ၁ လ၊ကိုရာဇာထြန္းကို ၁၃ ႏွစ္ ၁ လ ႏွင့္ ကိုတင္မင္းလတ္ကို ၉ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁ လ အသီးသီး ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္း၀စက္ခ်ဳပ္္ဆိုင္တြင္ ကေလးသူငယ္ႏွစ္ဦး ႏွိပ္စက္ခံေနရမႈကို Myanmar now မွ အယ္ဒီတာ ကိုေဆြ၀င္း၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႕ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အမႈေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႕ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကေလးငယ္ႏွစ္ဦးမွာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက်ိဳးေနသည့္ ဒဏ္ရာမွာ ၊ မီးပူမ်ားႏွင့္ အကပ္ခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ကတ္ေၾကး မ်ားျဖင့္ ထိုးထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး အမႈစတင္စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံု၌ စစ္ေဆးမႈမ်ားခဲ့ယူခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

 

Leave a Reply