ကေနဒါႏုိင္ငံသား ဘီလ်ံနာ ဘယ္ရီရွားမန္းႏွင့္ ဇနီးတုိ႔ကို ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႔ရွိ

0
167

တိုရြန္တို ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ကေနဒါႏုိင္ငံ တိုရြန္တို၌ ဘီလ်ံနာဘယ္ရီရွားမန္းႏွင့္ ဇနီးဟန္နီတို႔ ေသဆံုးေနသည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါမီဒီယာမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတို႔၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ေျမေအာက္္ခန္းထဲတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသဆံုးမႈအေျခအေနသည္ သံသယရွိစရာေကာင္းေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရွားမန္းသည္ ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီး အပိုတက္စ္ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္သလို ကုမၸဏီ၏လက္ရွိဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ရွားမန္သည္ ကေနဒါရွိ အခ်မ္းသာဆံုးလူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ ပရဟိတသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ေသဆံုးသူမည္သူျဖစ္သည္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျပာစရာစကားပင္မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသူႏွစ္ဦးကုိ ဆံုး႐ႈံးရသည့္အတြက္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း အြန္ေတရီယုိက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး အဲရစ္ေဟာ့စ္ကင္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတုိ႔ေနအိမ္သို႔ အေရးေပၚကားလာေရာက္ရန္ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသဆံုးမႈအေျခအေနသည္ သံသယရွိစရာေကာင္းၿပီး သံသယရွိစရာေကာင္းသည့္ အမႈအျဖစ္ လက္ခံကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ေဒးဗစ္ေဟာ့ကင္ဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အပိုတက္စ္ရွိ ဝန္ထမ္းအားလံုး အလြန္အမင္းတုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး ယခုသတင္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း အပိုတက္စ္ကုမၸဏီကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတုိ႔သည္ သားသမီးေလးဦးထြန္းကားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ဘီလ်ံနာဘယ္ရီရွားမန္းႏွင့္ ဇနီးဟန္နီ။

တိုရြန္တို ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ကေနဒါႏုိင္ငံ တိုရြန္တို၌ ဘီလ်ံနာဘယ္ရီရွားမန္းႏွင့္ ဇနီးဟန္နီတို႔ ေသဆံုးေနသည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါမီဒီယာမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတို႔၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ေျမေအာက္္ခန္းထဲတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသဆံုးမႈအေျခအေနသည္ သံသယရွိစရာေကာင္းေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရွားမန္းသည္ ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီး အပိုတက္စ္ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္သလို ကုမၸဏီ၏လက္ရွိဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ရွားမန္သည္ ကေနဒါရွိ အခ်မ္းသာဆံုးလူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ ပရဟိတသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ေသဆံုးသူမည္သူျဖစ္သည္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေျပာစရာစကားပင္မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသူႏွစ္ဦးကုိ ဆံုး႐ႈံးရသည့္အတြက္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း အြန္ေတရီယုိက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး အဲရစ္ေဟာ့စ္ကင္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတုိ႔ေနအိမ္သို႔ အေရးေပၚကားလာေရာက္ရန္ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသဆံုးမႈအေျခအေနသည္ သံသယရွိစရာေကာင္းၿပီး သံသယရွိစရာေကာင္းသည့္ အမႈအျဖစ္ လက္ခံကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ေဒးဗစ္ေဟာ့ကင္ဆန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အပိုတက္စ္ရွိ ဝန္ထမ္းအားလံုး အလြန္အမင္းတုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး ယခုသတင္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း အပိုတက္စ္ကုမၸဏီကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရွားမန္းႏွင့္ ဟန္နီတုိ႔သည္ သားသမီးေလးဦးထြန္းကားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ဘီလ်ံနာဘယ္ရီရွားမန္းႏွင့္ ဇနီးဟန္နီ။

Leave a Reply