ပါတီ၏အမည္ကို ယခုက်င္းပသည့္စံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ

0
173

 

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ၊၂၀၁၇

၈၈မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားတည္ေထာင္မည့္ ပါတီ၏အမည္ကို ယခုက်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္စံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလေနာက္ဆံုးအပတ္အတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္မည္ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ကေျပာသည္။

“ဒီကေန႔၊မနက္ျဖန္ႏွစ္ရက္စံုညီအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ပါတီရဲ႕အမည္၊ ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုတာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဓမၼပီယေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဒီဇင္္ဘာ ၁၆ရက္ႏွင့္၁၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။စံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ႕ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ အမည္မ်ိဳးကို ၀ိုင္းေဆြးေႏြးၾကမွာေပါ့”ဟု ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႕မွ ဦးမင္းေဇယ်ာကဆိုိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္မထူေထာင္မီ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမွာ ရွားပါးသည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး အဆိုပါယဥ္ေက်းမႈကို စတင္ပ်ိဳးေထာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

“ဒီေန႔မြန္းလဲြပိုင္းနဲ႔ မနက္ျဖန္ႏွစ္ရက္တာအေတာအတြင္းမွာ အေသးစိတ္ဒီမွာ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္က ပါတီဒီထက္ပိုၿပီး အသားက်လာတယ္။ ရင့္က်က္လာတဲ့အခ်ိန္မွာကေတာ့ ေအာက္ေျခကေန တျဖည္းျဖည္းျခင္း အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြညီလာခံေတြနဲ႔ အားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ပါတီသစ္အတြက္အားေကာင္းခိုင္မာသည့္ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္ကို စတင္ေျခလွမ္းေတာ့မည္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ၊၂၀၁၇

၈၈မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားတည္ေထာင္မည့္ ပါတီ၏အမည္ကို ယခုက်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္စံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလေနာက္ဆံုးအပတ္အတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္မည္ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ကေျပာသည္။

“ဒီကေန႔၊မနက္ျဖန္ႏွစ္ရက္စံုညီအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ပါတီရဲ႕အမည္၊ ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုတာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဓမၼပီယေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဒီဇင္္ဘာ ၁၆ရက္ႏွင့္၁၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။စံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ႕ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ အမည္မ်ိဳးကို ၀ိုင္းေဆြးေႏြးၾကမွာေပါ့”ဟု ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႕မွ ဦးမင္းေဇယ်ာကဆိုိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္မထူေထာင္မီ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမွာ ရွားပါးသည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး အဆိုပါယဥ္ေက်းမႈကို စတင္ပ်ိဳးေထာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

“ဒီေန႔မြန္းလဲြပိုင္းနဲ႔ မနက္ျဖန္ႏွစ္ရက္တာအေတာအတြင္းမွာ အေသးစိတ္ဒီမွာ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္က ပါတီဒီထက္ပိုၿပီး အသားက်လာတယ္။ ရင့္က်က္လာတဲ့အခ်ိန္မွာကေတာ့ ေအာက္ေျခကေန တျဖည္းျဖည္းျခင္း အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြညီလာခံေတြနဲ႔ အားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ပါတီသစ္အတြက္အားေကာင္းခိုင္မာသည့္ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္ကို စတင္ေျခလွမ္းေတာ့မည္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply