ျဗိတိန္မင္းသားဟာရီႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မာကယ္တို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ လက္ထပ္မည္

0
195

လန္ဒန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ၿဗိတိန္မင္းသားဟာရီႏွင့္ အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္သလို ပရဟိတသမားလည္းျဖစ္သည့္ မီဂန္မာကယ္တုိ႔၏လက္ထပ္မဂၤလာပဲြကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဆင္တန္နန္းေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဟာရီႏွင့္ မာကယ္တုိ႔သည္ ေစ့စပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ပဲြကို ဝင္ဆာရဲတိုက္ရွိ စိန္႔ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘုရားေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္ဝင္လက္ထပ္ပဲြမ်ားကုိ ႐ုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္သာ ပံုမွန္က်င္းပေလ့ရွိေသာ္လည္း ဟာရီႏွင့္ မာကယ္တုိ႔သည္ အစဥ္အလာႏွင့္လမ္းခဲြၿပီး ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲသည္အက္ဖ္ေအဖလားေနာက္ဆံုးဗုိလ္ပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။

ေတာ္ဝင္မိသားစုသည္ မဂၤလာပဲြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စိုက္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဟာရီႏွင့္ မာကယ္တုိ႔သည္ ခရစၥမတ္ကို ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးႏွင့္အတူ ဆန္ဒရင္ဟမ္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဆင္တန္နန္းေတာ္က အေစာပိုင္းတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လန္ဒန္အေနာက္ပိုင္းရွိ ဝင္ဆာနန္းေတာ္သည္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္အဲလစ္ဇဘက္သ္ေနထုိင္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၅ ရာစုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စိန္႔ေဂ်ာ့ဂ်္ဘုရားေက်ာင္းသည္ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဟာရီ၏အစ္ကိုျဖစ္သူ မင္းသားဝီလ်ံႏွင့္ ကိတ္မစ္ဒယ္တန္တုိ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝက္စ္မင္စတာဘုရားေက်ာင္း၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။

အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ ဟာရီႏွင့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ မာကယ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ခင္မင္သည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္မႈကို မီဒီယာမ်ားမသိေအာင္ ဖံုးဖိထားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပုံစာ။ ၿဗိတိန္မင္းသားဟာရီႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မီဂန္မာကယ္။

 

လန္ဒန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅

ၿဗိတိန္မင္းသားဟာရီႏွင့္ အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္သလို ပရဟိတသမားလည္းျဖစ္သည့္ မီဂန္မာကယ္တုိ႔၏လက္ထပ္မဂၤလာပဲြကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဆင္တန္နန္းေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဟာရီႏွင့္ မာကယ္တုိ႔သည္ ေစ့စပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ပဲြကို ဝင္ဆာရဲတိုက္ရွိ စိန္႔ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘုရားေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္ဝင္လက္ထပ္ပဲြမ်ားကုိ ႐ုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္သာ ပံုမွန္က်င္းပေလ့ရွိေသာ္လည္း ဟာရီႏွင့္ မာကယ္တုိ႔သည္ အစဥ္အလာႏွင့္လမ္းခဲြၿပီး ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲသည္အက္ဖ္ေအဖလားေနာက္ဆံုးဗုိလ္ပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။

ေတာ္ဝင္မိသားစုသည္ မဂၤလာပဲြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စိုက္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဟာရီႏွင့္ မာကယ္တုိ႔သည္ ခရစၥမတ္ကို ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးႏွင့္အတူ ဆန္ဒရင္ဟမ္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဆင္တန္နန္းေတာ္က အေစာပိုင္းတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လန္ဒန္အေနာက္ပိုင္းရွိ ဝင္ဆာနန္းေတာ္သည္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္အဲလစ္ဇဘက္သ္ေနထုိင္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၅ ရာစုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စိန္႔ေဂ်ာ့ဂ်္ဘုရားေက်ာင္းသည္ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဟာရီ၏အစ္ကိုျဖစ္သူ မင္းသားဝီလ်ံႏွင့္ ကိတ္မစ္ဒယ္တန္တုိ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝက္စ္မင္စတာဘုရားေက်ာင္း၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။

အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ ဟာရီႏွင့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ မာကယ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ခင္မင္သည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္မႈကို မီဒီယာမ်ားမသိေအာင္ ဖံုးဖိထားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပုံစာ။ ၿဗိတိန္မင္းသားဟာရီႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မီဂန္မာကယ္။

Leave a Reply