လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၄၀ နီးပါးပ်က္စီး

0
174

ဇြန္ ၉
ပဥၥမလိႈင္း

ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး ၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၄၀ ပါး ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔နံနက္ ၁၀း၃၀ ခန္႔က ေလဆင္ႏွာေမာင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မင္းလမ္းရွိ ေနအိမ္ ၈ လံုး ပ်က္စီးခဲ့သည္။

လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း ယေန႔နံနက္ ၁၀း၄၀ခန္႔က မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္း၍ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀ ေက်ာ္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo – MPF

ဇြန္ ၉
ပဥၥမလိႈင္း

ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး ၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၄၀ ပါး ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔နံနက္ ၁၀း၃၀ ခန္႔က ေလဆင္ႏွာေမာင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မင္းလမ္းရွိ ေနအိမ္ ၈ လံုး ပ်က္စီးခဲ့သည္။

လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း ယေန႔နံနက္ ၁၀း၄၀ခန္႔က မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္း၍ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၃၀ ေက်ာ္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo – MPF

Leave a Reply