ေျမယာအျငင္ပြားမႈ တရားရံုးဆံုးခ်က္အေပၚ ေမတၱာရပ္ခံသည့္အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

0
154

ဇြန္ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာအျငင္ပြားမႈ တရားရံုးဆံုးခ်က္အေပၚ ေမတၱာရပ္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္သို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမွာ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဆြ (၅၄ ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အဝင္ ေပြးေတာင္ ေကာ္ဖီၿခံေရွ႕ လုမၺဏီ ကေဖး ေရွ႕ မွ စတင္ထြက္ခြာလာခဲ့ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ တပ္မေတာ္က အနားယူၿပီး ခ်ံဳေတြ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလာတာပါ ။ ခုလည္းစိုက္ပ်ိဳးေနစဲပါ ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္တဲ့အခါ တရားရံုးမွာရံွဳးတဲ့အတြက္ ေျမအပ္ဝရန္းကို ပလပ္ေပးဖို့ မိသားစုမေရႊ႕မေျပာင္းရဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံတာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္သူ ဦးေက်ာ္ေဆြ က ေျပာသည္ ။

ယင္းအျငင္းပြားမႈျဖစ္သည့္ ေျမအား လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသည္မွာ (၂၇) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဦးေက်ာ္ေဆြနွင့္အတူ မိသားစု (၃) ဦးလည္းေနထိုင္ကာ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားျခင္းျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားမႈတြင္ တရားရံုးစားရိတ္အတြက္ စစ္ထြက္ ပင္စင္ စာအုပ္ကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ထံ ေပါင္ခဲ့ရၿပီး ဦးေက်ာ္ေဆြ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္တြင္ မိုင္းစ နွင့္ လက္နက္ငယ္ က်ည္သင့္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာအျငင္ပြားမႈ တရားရံုးဆံုးခ်က္အေပၚ ေမတၱာရပ္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္သို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမွာ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဆြ (၅၄ ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အဝင္ ေပြးေတာင္ ေကာ္ဖီၿခံေရွ႕ လုမၺဏီ ကေဖး ေရွ႕ မွ စတင္ထြက္ခြာလာခဲ့ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ တပ္မေတာ္က အနားယူၿပီး ခ်ံဳေတြ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလာတာပါ ။ ခုလည္းစိုက္ပ်ိဳးေနစဲပါ ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္တဲ့အခါ တရားရံုးမွာရံွဳးတဲ့အတြက္ ေျမအပ္ဝရန္းကို ပလပ္ေပးဖို့ မိသားစုမေရႊ႕မေျပာင္းရဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံတာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု တစ္ကိုယ္ေတာ္ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္သူ ဦးေက်ာ္ေဆြ က ေျပာသည္ ။

ယင္းအျငင္းပြားမႈျဖစ္သည့္ ေျမအား လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသည္မွာ (၂၇) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဦးေက်ာ္ေဆြနွင့္အတူ မိသားစု (၃) ဦးလည္းေနထိုင္ကာ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားျခင္းျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားမႈတြင္ တရားရံုးစားရိတ္အတြက္ စစ္ထြက္ ပင္စင္ စာအုပ္ကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ထံ ေပါင္ခဲ့ရၿပီး ဦးေက်ာ္ေဆြ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္တြင္ မိုင္းစ နွင့္ လက္နက္ငယ္ က်ည္သင့္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply