ေနာ္ေဝရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံတြင္ ၎၏ေမြးေန႔အႀကိဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြေတာ္ က်င္းပမည္

0
138

ဇြန္ ၁၀
ပဥၥမလိႈင္း

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဖရိုလန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံ၌ ဇြန္လ၁၇ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေမြးေန႔အႀကိဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြေတာ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဇြန္လ ၁၉ရက္တြင္ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ မည္ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံ ေမြးေန႔အႀကိဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြ ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာမႈမ်ား ၊ ရိုးရာအားကစားပဲြ မ်ား ၊ ေရကူးျခင္း ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္စီးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ပဲြမတိုင္မီ ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Reggae ဂီတသမား ေစာဖိုးခြား မွ “ခ်စ္ၾကပါ” Peace Concert ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပန္းၿခံပဲြေတာ္ တက္ေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ တည္းခိုရန္ႏွင့္ အစားအ ေသာက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဖရိုလန္းၿမိဳ႕မွ အိမ္ရွင္မ်ားက တာဝန္ယူ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေနာ္ေဝရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Kjell Magne Bondevik တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၀ 
ပဥၥမလိႈင္း

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဖရိုလန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံ၌ ဇြန္လ၁၇ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေမြးေန႔အႀကိဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြေတာ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဇြန္လ ၁၉ရက္တြင္ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ မည္ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံ ေမြးေန႔အႀကိဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြ ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာမႈမ်ား ၊ ရိုးရာအားကစားပဲြ မ်ား ၊ ေရကူးျခင္း ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္စီးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ပဲြမတိုင္မီ ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Reggae ဂီတသမား ေစာဖိုးခြား မွ “ခ်စ္ၾကပါ” Peace Concert ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပန္းၿခံပဲြေတာ္ တက္ေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ တည္းခိုရန္ႏွင့္ အစားအ ေသာက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဖရိုလန္းၿမိဳ႕မွ အိမ္ရွင္မ်ားက တာဝန္ယူ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေနာ္ေဝရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္းၿခံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Kjell Magne Bondevik တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply