သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး YRTA ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပး

0
167

ဇြန္ ၁၂
ကိုလူသစ္

အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕(YRTA) ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အနည္း ဆုံးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္စံႏႈန္းျဖင့္ပင္လစာမရရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ YRTA က ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လစာတိုးျမင့္ေပးခဲ့သည္။

“လစာကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲဗ်။ ၄၈၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ေအာက္ဆုံးအဆင့္ကေနစတိုးေပးတယ္ေပါ့။ ရာထူးအဆင့္ လိုက္ ဘယ္ေလာက္တိုးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမေျပာေသးဘူး” ဟု YRTA ၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

YRTA ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မူရင္းလစာရရွိမႈသည္ အမ်ိဳးသားအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မ တီက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တစ္ရက္အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀က်ပ္ပင္ မရသည့္ အတြက္ ဇြန္ ၉ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း ၅၀ ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄၈၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လစာတိုးျမင့္ေပးမႈကို YRTA တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရုံးတြင္းအစည္းအေဝး၌ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း YRTA ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၂
ကိုလူသစ္

အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕(YRTA) ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အနည္း ဆုံးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္စံႏႈန္းျဖင့္ပင္လစာမရရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ YRTA က ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လစာတိုးျမင့္ေပးခဲ့သည္။

“လစာကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲဗ်။ ၄၈၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ေအာက္ဆုံးအဆင့္ကေနစတိုးေပးတယ္ေပါ့။ ရာထူးအဆင့္ လိုက္ ဘယ္ေလာက္တိုးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမေျပာေသးဘူး” ဟု YRTA ၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

YRTA ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မူရင္းလစာရရွိမႈသည္ အမ်ိဳးသားအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မ တီက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တစ္ရက္အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀က်ပ္ပင္ မရသည့္ အတြက္ ဇြန္ ၉ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း ၅၀ ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄၈၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လစာတိုးျမင့္ေပးမႈကို YRTA တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရုံးတြင္းအစည္းအေဝး၌ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း YRTA ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply