USDP ပါတီဝင္လူငယ္ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္

0
194

ဇြန္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါဝင္ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္ က တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စည္းရံုးေရးအေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ျခင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳနွင့္ လူငယ္က႑ ၊ Online Media က႑ နွင့္ ဖဒရယ္စနစ္အား လူငယ္အျမင္ စသည့္ စတန္းမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

” ဒီလိုေတြ႔ဆံုပြဲလုပ္ရတာက လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္းရင္းနီးမႈရရွိေစဖို့ နဲ႔ ေဒသအေျခအေနေလးေတြကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးနိုင္ဖို့ေတြ႕ဆံုတာျဖစ္တယ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆိုတာကေတာ့ ေရရွည္စီမံခ်က္ေပါ့ ။ ေရြးေကာက္ပြဲက လူႀကီးလူငယ္ အကုန္ဆိုင္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူငယ္ေတြပါဝင္ဖို့ လမ္းဖြင့္ေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ သတင္းမီဒီယာနွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ဆန္း က ေျပာသည္။

ယင္းလူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ လူငယ္ (၉၈) ဦး နွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါဝင္ လူငယ္ (၉၈) ဦး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ့အက်ိဳးျပဳ လွဳပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ ဝါခင္းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စုေပါင္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါဝင္ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္ က တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စည္းရံုးေရးအေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ျခင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳနွင့္ လူငယ္က႑ ၊ Online Media က႑ နွင့္ ဖဒရယ္စနစ္အား လူငယ္အျမင္ စသည့္ စတန္းမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

” ဒီလိုေတြ႔ဆံုပြဲလုပ္ရတာက လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္းရင္းနီးမႈရရွိေစဖို့ နဲ႔ ေဒသအေျခအေနေလးေတြကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးနိုင္ဖို့ေတြ႕ဆံုတာျဖစ္တယ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆိုတာကေတာ့ ေရရွည္စီမံခ်က္ေပါ့ ။ ေရြးေကာက္ပြဲက လူႀကီးလူငယ္ အကုန္ဆိုင္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူငယ္ေတြပါဝင္ဖို့ လမ္းဖြင့္ေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ သတင္းမီဒီယာနွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ဆန္း က ေျပာသည္။

ယင္းလူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ လူငယ္ (၉၈) ဦး နွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါဝင္ လူငယ္ (၉၈) ဦး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ့အက်ိဳးျပဳ လွဳပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ ဝါခင္းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စုေပါင္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply