ခရီးသြားျပည္သူ႔ရဲမ်ားတိုးျမွင့္ ခန္႔ထားမည္

0
130

ဇြန္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္တြင္းသို႔ေရာက္္ရွိလာသည့္ နိုင္ငသားျခားခရီးသြားမ်ားအား စိတ္ခ်မ္းစြာ လည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားေဒသမ်ားတြင္ ခရီးသြားျပည္သူ႔ရဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံတြင္းမွာ ေရာက္လာတဲ့နိုင္ငံျခားသားေတြ ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြကို စိတ္ ခ်မ္းသာစြာလည္ပတ္သြားလာနိုင္ဖို႔အတြက္ကို ခရီးသြားေဒသေတြအားလံုးထဲမွာ တကယ့္ကိုလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားျပည္သူ႕ရဲေတြတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ဖို႔ပါ” ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား၏လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ားအား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းစြာေရာင္းခ်နိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အေရးေပၚကားမ်ားထားရွိေပးနိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတင့္သြင္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကလည္း ” နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးကိုလည္း သတိထားေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လည္ပတ္ခ်င္စရာေကာင္းသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာမွာ ပိုမိုသိရွိေစနိုင္ရန္အတြက္လည္း ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ နိုင္ငံတကာသို႔ေၾကာ္ျငာေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွာၾကားထားသည့္ နိုင္ငံတြင္းအဓိကျဖစ္ေနသည့္မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥမ်ား၊လူကုန္ကူးသည့္ကိစၥမ်ား၊ကေလးလိုင္ကိစၥမ်ားအစရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအားလံုးသည္လံုျခံဳေရးနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတာျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားနွင့္အထက္ပါကိစၥမ်ားအား ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတင့္သြင္ကေျပာသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားတိုးျမင့္လာေစရန္အတြက္လည္း ဗီဇာစနစ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဗီဇာေၾကးမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း ၊ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားစသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားတြင္ ဦးတင့္သြင္ က မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကိုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – သမၼတရံုး

ဇြန္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္တြင္းသို႔ေရာက္္ရွိလာသည့္ နိုင္ငသားျခားခရီးသြားမ်ားအား စိတ္ခ်မ္းစြာ လည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားေဒသမ်ားတြင္ ခရီးသြားျပည္သူ႔ရဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံတြင္းမွာ ေရာက္လာတဲ့နိုင္ငံျခားသားေတြ ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြကို စိတ္ ခ်မ္းသာစြာလည္ပတ္သြားလာနိုင္ဖို႔အတြက္ကို ခရီးသြားေဒသေတြအားလံုးထဲမွာ တကယ့္ကိုလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားျပည္သူ႕ရဲေတြတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ဖို႔ပါ” ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား၏လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ားအား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းစြာေရာင္းခ်နိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အေရးေပၚကားမ်ားထားရွိေပးနိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတင့္သြင္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကလည္း ” နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးကိုလည္း သတိထားေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လည္ပတ္ခ်င္စရာေကာင္းသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာမွာ ပိုမိုသိရွိေစနိုင္ရန္အတြက္လည္း ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ နိုင္ငံတကာသို႔ေၾကာ္ျငာေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွာၾကားထားသည့္ နိုင္ငံတြင္းအဓိကျဖစ္ေနသည့္မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥမ်ား၊လူကုန္ကူးသည့္ကိစၥမ်ား၊ကေလးလိုင္ကိစၥမ်ားအစရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအားလံုးသည္လံုျခံဳေရးနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတာျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားနွင့္အထက္ပါကိစၥမ်ားအား ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတင့္သြင္ကေျပာသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားတိုးျမင့္လာေစရန္အတြက္လည္း ဗီဇာစနစ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဗီဇာေၾကးမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း ၊ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားစသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားတြင္ ဦးတင့္သြင္ က မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကိုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – သမၼတရံုး

Leave a Reply