ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး သေဘာထားစုစည္းမႈရရွိဟုဆို

0
138

ဇြန္ ၁၃
ေက်ာ္သူျမင့္

ကရင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ား အတည္ျပဳျခင္း အစည္းအ ေဝးကို KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေလာ္ခီးလာတြင္ သံုးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ၿပီး ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏သ ေဘာထားရပ္တည္မႈ စုစည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း KNU မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ(၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၂)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ၊ တက္သိပညာရွင္မ်ား ၂၉၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ေဒသအသီးသီးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ တစ္စုတစ္စည္း ထဲျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု ေစာေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယခုအစည္းအေဝးမွ ရရွိလာသည့္ သေဘာထားအတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၁-ရာစု ပင္လံု တတိယအ စည္းအေဝးတြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးအၿပီး သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔က UPDJC ကခ်မွတ္ထားတဲ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားအတည္ျပဳခ်က္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေစာေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဓာတ္​ပံု – KarenNationalDialogue

ဇြန္ ၁၃
ေက်ာ္သူျမင့္

ကရင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ား အတည္ျပဳျခင္း အစည္းအ ေဝးကို KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေလာ္ခီးလာတြင္ သံုးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ၿပီး ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏သ ေဘာထားရပ္တည္မႈ စုစည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း KNU မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ(၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၂)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ၊ တက္သိပညာရွင္မ်ား ၂၉၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ေဒသအသီးသီးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ တစ္စုတစ္စည္း ထဲျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု ေစာေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယခုအစည္းအေဝးမွ ရရွိလာသည့္ သေဘာထားအတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၁-ရာစု ပင္လံု တတိယအ စည္းအေဝးတြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးအၿပီး သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔က UPDJC ကခ်မွတ္ထားတဲ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားအတည္ျပဳခ်က္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေစာေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဓာတ္​ပံု – KarenNationalDialogue

Leave a Reply