ေလျပင္းႏွင့္ လိႈင္းႀကီးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္ေတြ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္း

0
165

ဇြန္ ၁၃
ပဥၥလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ျခင္း၊ လွိဳင္းႀကီးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေရလွ်ံေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေရယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာမည့္ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရး၊ ရခိုင္ဌာနခြဲ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ (၁၄.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ထြက္ခြာမည့္ စစ္ေတြ-ဘူးသီးေတာင္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ (၁၅.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ထြက္ခြာမည့္ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ ခရီးစဥ္အား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္ျပန္လည္ ေျပးဆြဲမည့္ ေန႕ရက္အား ထပ္မံေၾကျငာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည။

မနက္ျဖန္တြင္ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ မုိးရြာမည္ျဖစ္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းအျမင့္သည္ ၁၀ ေပ မွ ၁၅ ေပ ထိ ျမင့္တက္္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးဇလ က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇြန္ ၁၃
ပဥၥလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ျခင္း၊ လွိဳင္းႀကီးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေရလွ်ံေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေရယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာမည့္ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရး၊ ရခိုင္ဌာနခြဲ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ (၁၄.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ထြက္ခြာမည့္ စစ္ေတြ-ဘူးသီးေတာင္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ (၁၅.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ထြက္ခြာမည့္ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ ခရီးစဥ္အား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္ျပန္လည္ ေျပးဆြဲမည့္ ေန႕ရက္အား ထပ္မံေၾကျငာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည။

မနက္ျဖန္တြင္ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ မုိးရြာမည္ျဖစ္ၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ လိႈင္းအျမင့္သည္ ၁၀ ေပ မွ ၁၅ ေပ ထိ ျမင့္တက္္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးဇလ က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply