ကားတာယာအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အမႈိက္ပုံးမ်ား လွဴဒါန္း

0
219

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊၂၀၁၇

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕ရွိ မွ်ေ၀ေသာ လက္မ်ား ပရဟိတအသင္းမွ ကားတာယာအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အမႈိက္ပံုးမ်ားႏွင့္ ဖုိင္ဘာဂလပ္စ္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ျပည္သူလူထုထံအပ္ႏွံပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ မဂၤလာရွမ္းကန္တြင္ က်င္းပျပဳခဲ႔သည္။

“ျပည္သူလူထုအပ္ႏွံပြဲလုိ႔ ဘာလုိ႔ သုံးတာလဲဆုိေတာ႔ ျပည္သူလူထုက ဒီအမႈိက္ပုံးထဲကို အမႈိက္လာထည့္မွ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္တာ အက်ဳိးရွိမွာေပါ့။ ဒီအမႈိက္ပုံးေတြရဲ႕ တကယ္ပုိင္ရွင္အစစ္ကေတာ့ျပည္သူေပါ့။ စည္ပင္က အမႈိက္သိမ္းတာေတြကုိ လုပ္ေပးမွာပါ”ဟု မွ်ေ၀ေသာလက္မ်ားပရဟိတအသင္းမွ အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူရ ကေျပာသည္။

ကားတာယာအေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္ ကာတြန္းပုံမ်ား ေရးဆြဲထားသည့္အမႈိက္ပုံး ၆၀ ႏွင္႔ ဖုိက္ဘာဂလပ္စ္ အမႈိက္ပုံး ၁၃လုံးတုိ႔အား လွဴးဒါန္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးေတြကအစ အမႈိက္ပုံးထဲကုိ အမႈိက္ထည့္တတ္လာေစဖုိ႔နဲ႔ စနစ္တက် အမိႈက္စြန္႔ပစ္တတ္လာေစဖုိ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ကာတြန္းပုံေလးေတြ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ဆြဲေဆာင္ထားတာေပါ႔။ က်ေနာ္တုိ႔ တတ္တ့ဲပညာနဲ႔ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြမွာ မွ်ေ၀တာပါ”ဟု ကာတြန္းဆရာ တစ္ဦးမွ ကာတြန္းေရးဆြဲေနစဥ္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကားတာယာ အမႈိက္ပုံးအခ်ဳိ႕တြင္ ကာတြန္းဆရာမ်ားက ကာတြန္းမ်ား လက္ေတြ႔ေရးဆြဲၿပီး အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ရွမ္းကန္ တစ္ပတ္ပတ္၍ အမႈိက္မ်ားကို လိုက္လံေကာက္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊၂၀၁၇

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕ရွိ မွ်ေ၀ေသာ လက္မ်ား ပရဟိတအသင္းမွ ကားတာယာအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အမႈိက္ပံုးမ်ားႏွင့္ ဖုိင္ဘာဂလပ္စ္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ျပည္သူလူထုထံအပ္ႏွံပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ မဂၤလာရွမ္းကန္တြင္ က်င္းပျပဳခဲ႔သည္။

“ျပည္သူလူထုအပ္ႏွံပြဲလုိ႔ ဘာလုိ႔ သုံးတာလဲဆုိေတာ႔ ျပည္သူလူထုက ဒီအမႈိက္ပုံးထဲကို အမႈိက္လာထည့္မွ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္တာ အက်ဳိးရွိမွာေပါ့။ ဒီအမႈိက္ပုံးေတြရဲ႕ တကယ္ပုိင္ရွင္အစစ္ကေတာ့ျပည္သူေပါ့။ စည္ပင္က အမႈိက္သိမ္းတာေတြကုိ လုပ္ေပးမွာပါ”ဟု မွ်ေ၀ေသာလက္မ်ားပရဟိတအသင္းမွ အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူရ ကေျပာသည္။

ကားတာယာအေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္ ကာတြန္းပုံမ်ား ေရးဆြဲထားသည့္အမႈိက္ပုံး ၆၀ ႏွင္႔ ဖုိက္ဘာဂလပ္စ္ အမႈိက္ပုံး ၁၃လုံးတုိ႔အား လွဴးဒါန္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးေတြကအစ အမႈိက္ပုံးထဲကုိ အမႈိက္ထည့္တတ္လာေစဖုိ႔နဲ႔ စနစ္တက် အမိႈက္စြန္႔ပစ္တတ္လာေစဖုိ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ကာတြန္းပုံေလးေတြ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ဆြဲေဆာင္ထားတာေပါ႔။ က်ေနာ္တုိ႔ တတ္တ့ဲပညာနဲ႔ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြမွာ မွ်ေ၀တာပါ”ဟု ကာတြန္းဆရာ တစ္ဦးမွ ကာတြန္းေရးဆြဲေနစဥ္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကားတာယာ အမႈိက္ပုံးအခ်ဳိ႕တြင္ ကာတြန္းဆရာမ်ားက ကာတြန္းမ်ား လက္ေတြ႔ေရးဆြဲၿပီး အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ရွမ္းကန္ တစ္ပတ္ပတ္၍ အမႈိက္မ်ားကို လိုက္လံေကာက္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply