ပလိပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပလိပ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရံု မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းအထိ ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

0
171

 

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပလိပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပလိပ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရံု မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းအထိ ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အပါအဝင္ အခ်က္ (၆)ခ်က္ပါေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပလိပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပလိပ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရံု မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းအထိ ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အပါအဝင္ အခ်က္ (၆)ခ်က္ပါေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply