အသက္မျပည့္သည့္ ျမန္မာအိမ္တြင္းလုပ္သားကိုေခၚယူခဲ့မႈအတြက္ စင္ကာပူ အလုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ ဒဏ္ ႐ိုက္ခံရ

0
206

ဇြန္ ၁၅
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးကို အိမ္တြင္းလုပ္သားအျဖစ္ေခၚယူခဲ့သည့္ စင္ကာပူ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅,၀၀၀ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူ လူ႔စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန (MOM) သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ကာဆာ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီဟာ အိမ္အကူလုပ္သားခန္႔ထားမႈအတြက္ အလုပ္သမားအသက္ဟာ ၂၃ ႏွစ္ရွိရမယ့္ဆိုတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ၀န္ခံထားတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးက သူ႔ရဲ႕အသက္အမွန္ကို MOM ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစင္တာ အရာရွိေတြကို ေျပာျပခဲ့လုိ႔ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက အာဏာပိုင္ေတြက သိရွိခဲ့တာလုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါတယ္။

ကာဆာေအဂ်င္စီဟာ အဲဒီ၀န္ထမ္းရဲ႕အသက္ကို ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးခဲ့တာမ်ိဳးမရွိဘဲ ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရး ကိုယ္စားလွယ္ကေပးတဲ့အခ်က္အလက္ကိုပဲ အသံုးျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ MOM ကေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီဆယ္ေက်ာ္သက္ရဲ႕လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရ သလို အိမ္ျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါ့ျပင္ အဲဒီကေလးမဟာ အနည္းဆံုး အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္မွ စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ျပန္ရမယ္လုိ႔ လည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးတဲ့ကုမၸဏီေတြအားလံုးအေနနဲ႔ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖုိ႔လိုတယ္လုိ႔ သတိေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ MOM ရဲ႕ ျပည္ပလုပ္သားမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးကေျပာထားပါတယ္။

ကိုေဇယ်ာ

ဇြန္ ၁၅
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးကို အိမ္တြင္းလုပ္သားအျဖစ္ေခၚယူခဲ့သည့္ စင္ကာပူ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅,၀၀၀ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူ လူ႔စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန (MOM) သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ကာဆာ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီဟာ အိမ္အကူလုပ္သားခန္႔ထားမႈအတြက္ အလုပ္သမားအသက္ဟာ ၂၃ ႏွစ္ရွိရမယ့္ဆိုတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ၀န္ခံထားတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးက သူ႔ရဲ႕အသက္အမွန္ကို MOM ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစင္တာ အရာရွိေတြကို ေျပာျပခဲ့လုိ႔ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက အာဏာပိုင္ေတြက သိရွိခဲ့တာလုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါတယ္။

ကာဆာေအဂ်င္စီဟာ အဲဒီ၀န္ထမ္းရဲ႕အသက္ကို ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးခဲ့တာမ်ိဳးမရွိဘဲ ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရး ကိုယ္စားလွယ္ကေပးတဲ့အခ်က္အလက္ကိုပဲ အသံုးျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ MOM ကေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီဆယ္ေက်ာ္သက္ရဲ႕လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရ သလို အိမ္ျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါ့ျပင္ အဲဒီကေလးမဟာ အနည္းဆံုး အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္မွ စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ျပန္ရမယ္လုိ႔ လည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးတဲ့ကုမၸဏီေတြအားလံုးအေနနဲ႔ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖုိ႔လိုတယ္လုိ႔ သတိေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ MOM ရဲ႕ ျပည္ပလုပ္သားမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးကေျပာထားပါတယ္။

ကိုေဇယ်ာ

Leave a Reply