ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၏ အသိပညာ မွ်ေဝပြဲကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရဲ႕အဓိကေထာက္တိုင္ေတြ ၿပိဳလဲကုန္ၿပီလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္က က်င္းပ

0
189

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၏ အသိပညာ မွ်ေဝပြဲကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရဲ႕အဓိကေထာက္တိုင္ေတြ ၿပိဳလဲကုန္ၿပီလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဓာတ္ပံု-ေဝယံ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၏ အသိပညာ မွ်ေဝပြဲကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရဲ႕အဓိကေထာက္တိုင္ေတြ ၿပိဳလဲကုန္ၿပီလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဓာတ္ပံု-ေဝယံ

Leave a Reply