ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုပ္တုဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္

0
178

ဇြန္ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ထားရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုပ္တုဖြင့္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန့ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ၉ ေပျမင့္သည့္ အုတ္ခံုေပၚတြင္ထားရွိေသာ လက္မ ၄၀ အျမင့္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန့က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရုပ္တုမွာ ၅ ေပ ၃ လက္မအျမင့္ရွိ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုေရွ႕တြင္ မတ္တပ္ရပ္ပံုစံ ထားရွိထားသည္။

“တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုေပါင္းမ်ားစြာ ထုလုပ္ၾကတယ္ ။ ဒီေက်ာင္းမွာထူးျခားတာက ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ရုပ္တုအျပင္ သမီးျဖစ္တဲ့သူ ေဒၚေအာင္စုၾကည္ရဲ႕ ရုပ္တူပါ ထားရွိတာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ဒီမွာပဲရွိပါတယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုသည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နွစ္ (၁၀၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ထုလုပ္သည့္ ရုပ္တု၏ ပံုစံတူရုပ္တု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို စိတ္ဓာတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ေမြးျမဴနိုင္ေအာင္ အတုယူနိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးထားရွိတာပါ ” ဟု ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိွဳင္ဦး က ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ က ဦးေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္သံေတာ္မ်ားအား အာရုဏ္ဆြမ္းဆပ္ကပ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ထားရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုပ္တုဖြင့္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန့ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ၉ ေပျမင့္သည့္ အုတ္ခံုေပၚတြင္ထားရွိေသာ လက္မ ၄၀ အျမင့္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန့က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရုပ္တုမွာ ၅ ေပ ၃ လက္မအျမင့္ရွိ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုေရွ႕တြင္ မတ္တပ္ရပ္ပံုစံ ထားရွိထားသည္။

“တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုေပါင္းမ်ားစြာ ထုလုပ္ၾကတယ္ ။ ဒီေက်ာင္းမွာထူးျခားတာက ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ရုပ္တုအျပင္ သမီးျဖစ္တဲ့သူ ေဒၚေအာင္စုၾကည္ရဲ႕ ရုပ္တူပါ ထားရွိတာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ဒီမွာပဲရွိပါတယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုသည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နွစ္ (၁၀၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ထုလုပ္သည့္ ရုပ္တု၏ ပံုစံတူရုပ္တု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို စိတ္ဓာတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ေမြးျမဴနိုင္ေအာင္ အတုယူနိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးထားရွိတာပါ ” ဟု ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိွဳင္ဦး က ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ က ဦးေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္သံေတာ္မ်ားအား အာရုဏ္ဆြမ္းဆပ္ကပ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply