ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သို႕နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္

0
172

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား နွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ- ၂ (MICC -2)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႔ ႏွင့္ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာအထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား နွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ- ၂ (MICC -2)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႔ ႏွင့္ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာအထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply