” ျပည္သူေတြနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းတယ္ဆိုရင္ အားလံုးျပည့္စံုပါၿပီ က်န္တာေတြဘာမွမလိုခ်င္ပါဘူး”

0
133

ဇြန္ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္၏အတို္င္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းတြင္ ယေန႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကား ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္သူေတြအားလံုး နွစ္လံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းနိုင္ပါေစ ဒီေန႔ကေနစၿပီးနွစ္တိုင္းနွစ္တိုင္း ပို၍ပို၍ နွလံုးစိတ္၀မ္းေအး ခ်မ္းနိုင္ပါေစ။ျပည္သူေတြနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းတယ္ဆိုရင္ အားလံုးျပည့္စံုပါၿပီ က်န္တာေတြဘာမွမလိုခ်င္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္။

ယေန႔ (ဇြန္ ၁၉) တြင္ က်ေရာက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္လည္း မနက္အေစာပိုင္း က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သံဃာမ်ားအား ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ စတုဒိသာမ်ားေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ NLD ပါတီဝင္မ်ားက ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္၏အတို္င္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းတြင္ ယေန႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကား ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္သူေတြအားလံုး နွစ္လံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းနိုင္ပါေစ ဒီေန႔ကေနစၿပီးနွစ္တိုင္းနွစ္တိုင္း ပို၍ပို၍ နွလံုးစိတ္၀မ္းေအး ခ်မ္းနိုင္ပါေစ။ျပည္သူေတြနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းတယ္ဆိုရင္ အားလံုးျပည့္စံုပါၿပီ က်န္တာေတြဘာမွမလိုခ်င္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္။

ယေန႔ (ဇြန္ ၁၉) တြင္ က်ေရာက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္လည္း မနက္အေစာပိုင္း က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သံဃာမ်ားအား ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ စတုဒိသာမ်ားေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ NLD ပါတီဝင္မ်ားက ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Leave a Reply