ေတာင္ကိုရီးယားရွိေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၌ ေမြးခါစကေလး ေလးဦး မိနစ္အနည္းငယ္ျခားေသဆံုးမႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆး

0
156

ဆိုးလ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ အဲဝွာအမ်ိဳးသမီးတကၠသုိလ္ရွိ ေဆး႐ုံ၌ ေမြးခါစကေလးငယ္ေလးဦး မိနစ္ ၉၀ စီျခားၿပီး ေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဆး႐ံုအထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရွိ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္မ်ားထဲတြင္ ေနေနစဥ္ ကေလးငယ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား အေရးေပၚနည္းျဖင့္ အသက္ကယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဆး႐ုံတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မေသဆံုးမီတြင္ ေဆး႐ံု၏ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ခဲ့ရေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ား၏ဝမ္းဗုိက္မ်ားေဖာင္းေနခဲ့ၿပီး အသက္႐ွဴရန္ အခက္အခဲရိွိခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား ေရာဂါတစ္ခုခုကူးစက္ၿပီးေသဆံုးျခင္းေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားက ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆး႐ုံသည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၊အေနာက္ပိုင္း ေမာ့ဒြန္ရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္၌ အျခားကေလးငယ္ ၁၂ ဦးရွိေနၿပီး ၎တုိ႔အနက္ တခ်ိဳ႕သည္ ေဆး႐ုံမွဆင္းသြားၿပီျဖစ္သလို တခ်ိဳ႕ကုိလည္း အျခားေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆး႐ုံ၌ ရွာေဖြမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနသည္။ ေသဆံုးမႈအေၾကာင္းအရင္းစစ္ေဆးမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းေတာင္ကိုရီးယားသည္ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္
ေစရန္ မိဘဆုိင္ရာခြင့္ရက္ႏွင့္ခံစားခြင့္ကိုတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စိုက္ထုတ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ေဒၚလာ ၇၀ ဘီလီယံခန္႔သံုးစဲြခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ အဲဝွာအမ်ိဳးသမီးတကၠသုိလ္ရွိ ေဆး႐ုံ၌ ေမြးခါစကေလးငယ္ေလးဦး မိနစ္ ၉၀ စီျခားၿပီး ေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဆး႐ံုအထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရွိ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္မ်ားထဲတြင္ ေနေနစဥ္ ကေလးငယ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား အေရးေပၚနည္းျဖင့္ အသက္ကယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဆး႐ုံတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မေသဆံုးမီတြင္ ေဆး႐ံု၏ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ခဲ့ရေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ား၏ဝမ္းဗုိက္မ်ားေဖာင္းေနခဲ့ၿပီး အသက္႐ွဴရန္ အခက္အခဲရိွိခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား ေရာဂါတစ္ခုခုကူးစက္ၿပီးေသဆံုးျခင္းေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားက ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆး႐ုံသည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၊အေနာက္ပိုင္း ေမာ့ဒြန္ရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္၌ အျခားကေလးငယ္ ၁၂ ဦးရွိေနၿပီး ၎တုိ႔အနက္ တခ်ိဳ႕သည္ ေဆး႐ုံမွဆင္းသြားၿပီျဖစ္သလို တခ်ိဳ႕ကုိလည္း အျခားေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆး႐ုံ၌ ရွာေဖြမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနသည္။ ေသဆံုးမႈအေၾကာင္းအရင္းစစ္ေဆးမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းေတာင္ကိုရီးယားသည္ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္
ေစရန္ မိဘဆုိင္ရာခြင့္ရက္ႏွင့္ခံစားခြင့္ကိုတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စိုက္ထုတ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ေဒၚလာ ၇၀ ဘီလီယံခန္႔သံုးစဲြခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply