ပ်ဥ္းမနားေဆးရံုႀကီးတြင္ ဦးေခါင္းနွစ္လံုးပါသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးေမြးဖြား

0
253

ဇြန္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေဆးရံုႀကီးတြင္ ဦးေခါင္း နွစ္လံုးပါသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္က လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ပင္သာေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ရွိ ကုတင္ ၂၀၀ ျပည္သူ႔ေဆးရံုးႀကီး မီးယပ္ေဆာင္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကေလးသည္ ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ၿပီး ကုတင္ ၂၀၀ ေဆးရံုးႀကီးမွ ေနျပည္ေတာ္၊ဥတၱရသီရီၿမိဳ႕ရွိ ကေလးေဆးရံုသို႕လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔၍ ကုသခ်ိန္အတြင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွွိရသည္။

ဇြန္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေဆးရံုႀကီးတြင္ ဦးေခါင္း နွစ္လံုးပါသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္က လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ပင္သာေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ရွိ ကုတင္ ၂၀၀ ျပည္သူ႔ေဆးရံုးႀကီး မီးယပ္ေဆာင္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကေလးသည္ ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ၿပီး ကုတင္ ၂၀၀ ေဆးရံုးႀကီးမွ ေနျပည္ေတာ္၊ဥတၱရသီရီၿမိဳ႕ရွိ ကေလးေဆးရံုသို႕လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔၍ ကုသခ်ိန္အတြင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွွိရသည္။

Leave a Reply