ပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ဖိတ္ၾကားႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္

0
151

ဇြန္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ဖိတ္ၾကားနိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ရံုး ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

“ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပတ္္သက္လို႔ကေတာ့ အစိုးရပိုင္းမွာ ျပန္ေဆြးေႏြးရအုံးမယ္။မူလအတိုင္းဖိတ္ၾကားဖို႔ေတာ့မွန္းတယ္။ သို႔ေသာ္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္သေဘာထားေတြျပန္ညွိၿပီးေတာ့ဖိတ္မွာျဖစ္တယ္။ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ဖိတ္မွာပါ။ အကုန္လံုးပါမပါေတာ့ ျပန္ညွိရအံုးမွာပါ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႔တြင္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA)အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္-မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔(NDAA)၊ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)၊ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP)၊ တေအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ၊ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္- ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔(MNDAA)၊ရကၡဳင့္တပ္မေတာ္(AA) စသည့္အဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ၇ ဖြဲ႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအစည္းအေဝးတြင္ အထူးဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

” နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဘက္က တင္ျပထားၿပီးၿပီ တပ္မေတာ္ဘက္က အႀကီးအကဲေတြတက္ေရာက္နိုင္ဖို႔ကိုေမးျမန္းထားတယ္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေျပလည္တဲ့ရက္ကို က်င္းပသြားမွာပါ”ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ၃ ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္၀န္းက်င္အတြင္း က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ေမလ တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

ဇြန္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ဖိတ္ၾကားနိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ရံုး ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

“ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပတ္္သက္လို႔ကေတာ့ အစိုးရပိုင္းမွာ ျပန္ေဆြးေႏြးရအုံးမယ္။မူလအတိုင္းဖိတ္ၾကားဖို႔ေတာ့မွန္းတယ္။ သို႔ေသာ္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္သေဘာထားေတြျပန္ညွိၿပီးေတာ့ဖိတ္မွာျဖစ္တယ္။ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ဖိတ္မွာပါ။ အကုန္လံုးပါမပါေတာ့ ျပန္ညွိရအံုးမွာပါ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႔တြင္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA)အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္-မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔(NDAA)၊ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)၊ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP)၊ တေအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ၊ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္- ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔(MNDAA)၊ရကၡဳင့္တပ္မေတာ္(AA) စသည့္အဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ၇ ဖြဲ႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအစည္းအေဝးတြင္ အထူးဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

” နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဘက္က တင္ျပထားၿပီးၿပီ တပ္မေတာ္ဘက္က အႀကီးအကဲေတြတက္ေရာက္နိုင္ဖို႔ကိုေမးျမန္းထားတယ္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေျပလည္တဲ့ရက္ကို က်င္းပသြားမွာပါ”ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ၃ ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္၀န္းက်င္အတြင္း က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ေမလ တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

Leave a Reply