အပူပုိိင္းမုန္တုိင္း ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၂၆ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၃ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္

0
157

အပူပုိိင္းမုန္တုိင္း ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၂၆ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၃ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္
====================================

ဘီလီရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၊အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဘီလီရန္ကၽြန္း၌ အပူပုိင္းမုန္တုိင္း ကိုင္-တက္ခ္ တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေရႀကီးေရလွွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၂၆ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၃ ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း၌ အူဒူဂ်ာဟု သိၾကသည့္ အပူပိုင္းမုန္တုိင္း ကိုင္-တက္ခ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မိုးသည္းျခင္းႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းတို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးခန္႔ပမာဏရွိသည့္ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ား ေတာင္ေပၚမွ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မုန္တုိင္းမတိုက္ခတ္မီတြင္ လူ ၈၈၀၀၀ ခန္႔ကို အေရးေပၚေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဖယ္ရီသေဘၤာပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ရၿပီး ခရီးသည္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ရသည္။သို႔ေသာ္ မုန္တုိင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ အင္အားေပ်ာ့သြားၿပီး အပူပုိင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ လူဆြန္ခ႐ိုင္၌ သံုးရက္ခန္႔ မိုးသည္ထန္ၿပီးေနာက္ ကြန္ကရစ္အိမ္မ်ားေပၚသို႔ ေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္တံုးႀကိီးမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴး လီလီဘက္သ္ေမာ္ရီလုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕၌ လူ ၂၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဌာနအရာရွိ ဖိုဖ႐ိုနီယိုဒါစီလိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပိတ္မိေနသည့္အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကိုရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘီလီရန္ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းလံုး၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ေသာက္သံုးေရလည္း ျပတ္လပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကၽြန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ထားသည့္ တံတားမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အဖဲြ႕မ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိေနသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ မုန္တုိင္းသည္ ဆာမားႏွင့္ ေလတဲကၽြန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပ်က္စီးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတုိင္မ်ား ၿပိဳလဲခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ
ပံုစာ။ ဖိလစ္ပို္င္အေရွ႕ပိုင္းရွိ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား။

ဘီလီရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၊အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဘီလီရန္ကၽြန္း၌ အပူပုိင္းမုန္တုိင္း ကိုင္-တက္ခ္ တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေရႀကီးေရလွွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၂၆ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၃ ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း၌ အူဒူဂ်ာဟု သိၾကသည့္ အပူပိုင္းမုန္တုိင္း ကိုင္-တက္ခ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မိုးသည္းျခင္းႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းတို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးခန္႔ပမာဏရွိသည့္ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ား ေတာင္ေပၚမွ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မုန္တုိင္းမတိုက္ခတ္မီတြင္ လူ ၈၈၀၀၀ ခန္႔ကို အေရးေပၚေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဖယ္ရီသေဘၤာပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ရၿပီး ခရီးသည္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ရသည္။သို႔ေသာ္ မုန္တုိင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ အင္အားေပ်ာ့သြားၿပီး အပူပုိင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ လူဆြန္ခ႐ိုင္၌ သံုးရက္ခန္႔ မိုးသည္ထန္ၿပီးေနာက္ ကြန္ကရစ္အိမ္မ်ားေပၚသို႔ ေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္တံုးႀကိီးမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴး လီလီဘက္သ္ေမာ္ရီလုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕၌ လူ ၂၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဌာနအရာရွိ ဖိုဖ႐ိုနီယိုဒါစီလိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပိတ္မိေနသည့္အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကိုရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘီလီရန္ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းလံုး၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ေသာက္သံုးေရလည္း ျပတ္လပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကၽြန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ထားသည့္ တံတားမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အဖဲြ႕မ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိေနသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ မုန္တုိင္းသည္ ဆာမားႏွင့္ ေလတဲကၽြန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပ်က္စီးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတုိင္မ်ား ၿပိဳလဲခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ
ပံုစာ။ ဖိလစ္ပို္င္အေရွ႕ပိုင္းရွိ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား။

Leave a Reply