ေရႊအေျမာက္အျမားသယ္ယူရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇနွိဳင္းသြားမည္

0
144

 

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊအေျမာက္အျမားသယ္ယူရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါကိစၥကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ညွိနွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေရႊထည္အေျမာက္အျမား သယ္ေဆာင္ ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံေနရေၾကာင္း ခိုးေရႊမဟုတ္ဘဲ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈွရွိေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

“ေရႊကုန္သည္ဆိုေတာ့ ေရႊအမ်ားႀကီးရွိေနတာ မဆန္းဘူး။ ေရႊေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့အခါ မလိုအပ္ပါပဲနဲ႔ စစ္ေဆးေနတယ္။ကိုယ့္ေရႊကို ျပန္ရေပမယ့္ အခ်ိန္ေပးလိုက္ရတယ္။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ဖူးတယ္။ ေတာ္ေတာ္အဆက္ျပတ္သြားတာ ခုမွ ျပန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္ ။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေရႊမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာ့ေရႊကိုသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရႊျဖစ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့ေရႊကို ျမစ္ႀကီးနားတို႔ ခႏၲီးတို႔ကေန သယ္ရတယ္။ကားတို႔ ရထားတို႔နဲ႔ဆို လမ္းခရီးမွာၾကာတယ္။ေလယာဥ္နဲ႔ဆို ေန႔ခ်င္းေရာက္တယ္။ ေလယာဥ္နဲ႔ပို႔ေတာ့ ေရႊေတြ ဘယ္ကသယ္လာတာလဲ ဘာလဲ။ ဘာလုပ္မွာလဲ ဆိုတာေတြေမးၿပီး သြားခြင့္မရဘူး။ခက္ခဲတယ္။ဒါမ်ိဳးကို ခဏခဏၾကံဳရတယ္။ေရႊေစ်းကသိတဲ့အတိုင္းအခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲေန
တယ္။”ဟု ေအာင္သမာဓိေရႊလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာ္က ေျပာပါသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊအေျမာက္အျမားသယ္ယူရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါကိစၥကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ညွိနွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေရႊထည္အေျမာက္အျမား သယ္ေဆာင္ ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံေနရေၾကာင္း ခိုးေရႊမဟုတ္ဘဲ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈွရွိေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

“ေရႊကုန္သည္ဆိုေတာ့ ေရႊအမ်ားႀကီးရွိေနတာ မဆန္းဘူး။ ေရႊေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့အခါ မလိုအပ္ပါပဲနဲ႔ စစ္ေဆးေနတယ္။ကိုယ့္ေရႊကို ျပန္ရေပမယ့္ အခ်ိန္ေပးလိုက္ရတယ္။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ဖူးတယ္။ ေတာ္ေတာ္အဆက္ျပတ္သြားတာ ခုမွ ျပန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္ ။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေရႊမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာ့ေရႊကိုသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရႊျဖစ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့ေရႊကို ျမစ္ႀကီးနားတို႔ ခႏၲီးတို႔ကေန သယ္ရတယ္။ကားတို႔ ရထားတို႔နဲ႔ဆို လမ္းခရီးမွာၾကာတယ္။ေလယာဥ္နဲ႔ဆို ေန႔ခ်င္းေရာက္တယ္။ ေလယာဥ္နဲ႔ပို႔ေတာ့ ေရႊေတြ ဘယ္ကသယ္လာတာလဲ ဘာလဲ။ ဘာလုပ္မွာလဲ ဆိုတာေတြေမးၿပီး သြားခြင့္မရဘူး။ခက္ခဲတယ္။ဒါမ်ိဳးကို ခဏခဏၾကံဳရတယ္။ေရႊေစ်းကသိတဲ့အတိုင္းအခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲေန
တယ္။”ဟု ေအာင္သမာဓိေရႊလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာ္က ေျပာပါသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply