က်ဳိက္သလႅံေစတီ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္း ေျမထိန္းနံရံထပ္မံၿပိဳက်မႈ မရွိေစေရးေဆာင္ရြက္

0
156

ဇြန္ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္ ၁၆ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႔မွစ၍ မိုးသည္းထန္စြာ အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဳိက္သလႅံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ဦးေဘးရွိ ေျမသားမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ အေရွ႕ဘက္ဘုရားေစာင္းတန္းႏွင့္ နတ္နန္း အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ က်ဳိက္သလႅံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အေနာက္ ဘက္ေစာင္းတန္း ေျမသားနံရံ ထပ္မံၿပိဳက်မႈ မရွိေစေရး အတြက္ ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျမသယ္ျခင္း၊ သဲအိတ္ ဖို႔ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဇြန္ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္ ၁၆ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႔မွစ၍ မိုးသည္းထန္စြာ အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဳိက္သလႅံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ဦးေဘးရွိ ေျမသားမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ အေရွ႕ဘက္ဘုရားေစာင္းတန္းႏွင့္ နတ္နန္း အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ က်ဳိက္သလႅံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အေနာက္ ဘက္ေစာင္းတန္း ေျမသားနံရံ ထပ္မံၿပိဳက်မႈ မရွိေစေရး အတြက္ ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျမသယ္ျခင္း၊ သဲအိတ္ ဖို႔ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Leave a Reply