ရုိက္တာ သတင္းေထာက္ ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရမႈအေပၚ ျပည့္ျပည့္စံုစံုတိတိက်က်သိရင္ ေဆာင္ရြက္သင့္တာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပန္၀န္ေျပာ

0
158

 

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ရုိက္တာ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္(ခ)ဝလုံး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စုိးဦး(ခ) မုိးေအာင္ တုိ႔ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု တိတိက်က်သိရပါက ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုသတင္းေထာက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲဟု ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ကုိ မီဒီယာမ်ားေမးျမန္းခဲ႔ၾကသည္။

“သတင္းသမားအေပၚမွာ အခက္အခဲရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။ ေစာေစာကျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္တယ္။ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ျပည့့္ျပည့္စုံစုံ တိတိက်က် သိရင္ အဲ႔ဒီအေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ဟာေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္”ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏သတင္းကို ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာ၌ မ်က္ႏွာဖ်က္ထားျခင္းမရွိေသာ ဓာတ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပခဲ႔မႈအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ရုိက္တာ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္(ခ)ဝလုံး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စုိးဦး(ခ) မုိးေအာင္ တုိ႔ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု တိတိက်က်သိရပါက ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုသတင္းေထာက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲဟု ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ကုိ မီဒီယာမ်ားေမးျမန္းခဲ႔ၾကသည္။

“သတင္းသမားအေပၚမွာ အခက္အခဲရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။ ေစာေစာကျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္တယ္။ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ျပည့့္ျပည့္စုံစုံ တိတိက်က် သိရင္ အဲ႔ဒီအေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ဟာေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္”ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏သတင္းကို ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာ၌ မ်က္ႏွာဖ်က္ထားျခင္းမရွိေသာ ဓာတ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပခဲ႔မႈအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply