ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (၅) ဦးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ

0
159

 

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာ၌ (၅) ဦးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသျဖင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၅) ဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာတြင္ လမ္းေက်ာ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခုလက္ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သူနဲ႔မတည့္တဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔ ဆယ္အိမ္စု တစ္စုဖြဲ႔ေပးတယ္ ။ ဆယ္အိမ္စုအဆင့္မွာပဲ ခုလက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပဳတ္သြားေအာင္လုပ္တယ္။ဒါတင္မကေသးဘူး ကြ်န္ေတာ္ဆိုရင္လည္း ဆယ္အိမ္စုမွာ လမ္းဟိုဘက္က လူေတြနဲ႔ တစ္စုက်တယ္။”ဟု ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ဝင္း က ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေသခ်ာစြာ စီစစ္ေပးရန္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာတင္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္ ။ (၅)ဦးေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔က ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာအတိုင္းပါပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လုပ္ခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး ။ တကယ္မတရားတာကို ေျပာခ်င္တာပါ ။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈကို ၾကည့္ခ်င္တယ္လို႔ ေတာင္းတာေတာင္ မျပပါဘူး ။”ဟု ရဲမြန္ေတာင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၌ ရာအိမ္မွဴးေရြးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာမွာ ရပ္ကြက္ကို လက္ယာရစ္ အတိုင္းဖြဲ႔တယ္ ။ ေနာက္ဆံုးက်န္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြကို လိုတဲ့အစုမွာ သြားေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အားလံုးကို ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ တာပါ ။” ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရသည့္ (၅) ဦးေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႀကီးက ေျပာသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေျမယာမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာ ရပ္ကြက္လည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာ၌ (၅) ဦးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသျဖင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၅) ဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာတြင္ လမ္းေက်ာ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခုလက္ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သူနဲ႔မတည့္တဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔ ဆယ္အိမ္စု တစ္စုဖြဲ႔ေပးတယ္ ။ ဆယ္အိမ္စုအဆင့္မွာပဲ ခုလက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပဳတ္သြားေအာင္လုပ္တယ္။ဒါတင္မကေသးဘူး ကြ်န္ေတာ္ဆိုရင္လည္း ဆယ္အိမ္စုမွာ လမ္းဟိုဘက္က လူေတြနဲ႔ တစ္စုက်တယ္။”ဟု ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ဝင္း က ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေသခ်ာစြာ စီစစ္ေပးရန္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာတင္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္ ။ (၅)ဦးေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔က ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာအတိုင္းပါပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လုပ္ခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး ။ တကယ္မတရားတာကို ေျပာခ်င္တာပါ ။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈကို ၾကည့္ခ်င္တယ္လို႔ ေတာင္းတာေတာင္ မျပပါဘူး ။”ဟု ရဲမြန္ေတာင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္၌ ရာအိမ္မွဴးေရြးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာမွာ ရပ္ကြက္ကို လက္ယာရစ္ အတိုင္းဖြဲ႔တယ္ ။ ေနာက္ဆံုးက်န္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြကို လိုတဲ့အစုမွာ သြားေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အားလံုးကို ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ တာပါ ။” ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရသည့္ (၅) ဦးေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႀကီးက ေျပာသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေျမယာမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာ ရပ္ကြက္လည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply