ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးတည္း ကမာၻပတ္ရြက္လႊင့္မႈ စံခ်ိန္တင္သစ္

0
170

ပါရီ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား ဖရန္ဆြာ ဂါဘားသည္ တစ္ဦးတည္း ကမာၻပတ္ရြက္လႊင့္မႈတြင္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္တင္လိုက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ဖရန္ဆြာ ဂါဘားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ကမာၻပတ္ၿပီး ရြက္လႊင့္မႈၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ဂါဘားည္ ၄၂ ရက္၊ ၁၆ နာရီ၊ ၄၀ မိနစ္ႏွင့္ ၃၅ စကၠန္႔ျဖင့္ ကမာၻပတ္ရြက္လႊင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ကတည္းက မရပ္မနားရြက္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂါဘားသည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ေတာမတ္စ္ကိုဗီလ္း ထက္ ေျခာက္ရက္ေစာၿပီး ကမာၻပတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဂါဘားတင္ခဲ့သည့္ စံခ်ိန္သစ္ကုိ ကမာၻ႕ရြက္လႊင့္မႈအျမန္ႏႈန္းစံခ်ိိန္ေကာင္စီ က အသိအမွတ္ျပဳရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ေကာင္စီသည္ ရႊက္ေလွ၏ဂ်ီပီအက္စ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဂါဘားသည္ အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကား အေနာက္ပိုင္းနားတြင္ ရြက္လႊင့္မႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပန္းဝင္မ်ဥ္းကုိေက်ာ္ျဖတ္သြားပါၿပီ။ တကယ္မဟုတ္သလိုပဲ။ ေပ်ာ္လိုက္တာဗ်ာ။ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ေတာင္မသိေတာ့ဘူး။ ထူးျခားလုိက္တာ”ဟု ရြက္ေလွေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ဂါဘားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဂါဘားသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘရက္စ္ၿမိဳ႕ဥုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဂါဘား၏ရြက္ေလွကုိ အျခားေလွမ်ားက ဝန္းရံၿပီး ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ဂါဘားသည္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ရြက္လႊင့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဂါဘားသည္ ရြက္ေလွျဖင့္ ကမာၻ႕အျမန္ဆံုးရြက္လႊင့္ႏုိင္႐ုံသာမက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို အျမန္ဆံုးျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့ကာ ၂၄ နာရီအတြင္း ခရီး ၈၅၁ မိုင္ကိုေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အျမန္ဆံုး ရြက္လႊင့္ႏုိ္င္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဂါဘား၏ ၃၀ မီတာ အရွည္ရွိေသာ ရြက္ေလွ၌ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳထားၿပီး ယင္းရြက္ေလွသည္ တစ္နာရီ ၆၅ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိေနသည္။

ရိုးေျမ

ေအပီ

ဓာတ္ပံု အီးပီေအ

ခရီးစဥ္အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ပဲြခံေနသည့္ ဖရန္ဆြာဂါဘား။

 

ပါရီ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား ဖရန္ဆြာ ဂါဘားသည္ တစ္ဦးတည္း ကမာၻပတ္ရြက္လႊင့္မႈတြင္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္သစ္တင္လိုက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ဖရန္ဆြာ ဂါဘားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ကမာၻပတ္ၿပီး ရြက္လႊင့္မႈၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ဂါဘားည္ ၄၂ ရက္၊ ၁၆ နာရီ၊ ၄၀ မိနစ္ႏွင့္ ၃၅ စကၠန္႔ျဖင့္ ကမာၻပတ္ရြက္လႊင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ကတည္းက မရပ္မနားရြက္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂါဘားသည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ေတာမတ္စ္ကိုဗီလ္း ထက္ ေျခာက္ရက္ေစာၿပီး ကမာၻပတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဂါဘားတင္ခဲ့သည့္ စံခ်ိန္သစ္ကုိ ကမာၻ႕ရြက္လႊင့္မႈအျမန္ႏႈန္းစံခ်ိိန္ေကာင္စီ က အသိအမွတ္ျပဳရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ေကာင္စီသည္ ရႊက္ေလွ၏ဂ်ီပီအက္စ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဂါဘားသည္ အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကား အေနာက္ပိုင္းနားတြင္ ရြက္လႊင့္မႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပန္းဝင္မ်ဥ္းကုိေက်ာ္ျဖတ္သြားပါၿပီ။ တကယ္မဟုတ္သလိုပဲ။ ေပ်ာ္လိုက္တာဗ်ာ။ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ေတာင္မသိေတာ့ဘူး။ ထူးျခားလုိက္တာ”ဟု ရြက္ေလွေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ဂါဘားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဂါဘားသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘရက္စ္ၿမိဳ႕ဥုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဂါဘား၏ရြက္ေလွကုိ အျခားေလွမ်ားက ဝန္းရံၿပီး ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ဂါဘားသည္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ရြက္လႊင့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဂါဘားသည္ ရြက္ေလွျဖင့္ ကမာၻ႕အျမန္ဆံုးရြက္လႊင့္ႏုိင္႐ုံသာမက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို အျမန္ဆံုးျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့ကာ ၂၄ နာရီအတြင္း ခရီး ၈၅၁ မိုင္ကိုေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အျမန္ဆံုး ရြက္လႊင့္ႏုိ္င္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဂါဘား၏ ၃၀ မီတာ အရွည္ရွိေသာ ရြက္ေလွ၌ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳထားၿပီး ယင္းရြက္ေလွသည္ တစ္နာရီ ၆၅ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိေနသည္။

ရိုးေျမ

ေအပီ

ဓာတ္ပံု အီးပီေအ

ခရီးစဥ္အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ပဲြခံေနသည့္ ဖရန္ဆြာဂါဘား။

Leave a Reply