ရုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ဦးသည္ ေထာင္ဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္ ေျပာၾကား

0
181

 

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇

ရုိက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ကုိသက္ဦးေမာင္ေမာင္(ခ)ဝလုံး ႏွင့္ကုိေက်ာ္စုိးဦး (ခ) မုိးေအာင္တုိ့သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန့က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၂ ဦး ကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာအစုိးရ လွ်ဳိဝွက္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“အဲ႔ဒီလုိ အဖမ္းခံရတာ မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ကုိယ္ထင္တာကေတာ့ ေထာင္ဖမ္းခံရတယ္လုိ့ထင္တယ္။ သူတုိ့က စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ မိတယ္ေလ။ အဲ႔ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြက ေပးတဲ့သူုနဲ႔ အတူ ထမင္းစားျပီးကတည္းက အဲ့ဒီရဲေတြဆီကရတယ္လုိ႔သိရတယ္။ ထြက္သြားၿပီးတေနရာက်ေတာ့မွ အဖမ္းခံရတယ္။ လက္ပူးလက္က်ပ္မိတယ္။ သတင္းေထာက္လုပ္ျပီး အဲ႔ဒီေလာက္ အ ရသလားလုိ႔ ကုိယ္ေမးခ်င္တယ္။ လွ်င္ရမယ္ေလ။ ကုိယ္ ေဒါ့ကူးမန္႔ရၿပီဆုိရင္ အဲ႔ဒါကုိ တစ္ေနရာ လႊဲလုိက္ေပါ့”ဟု NLD ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းထိန္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သည္။

ဦးဝင္းထိန္သည္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သာသနာ႔ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ခရုိင္ႏွင့္ ၈ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အလုပ္အမႈ့ေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ အၿပီး ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇

ရုိက္တာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ကုိသက္ဦးေမာင္ေမာင္(ခ)ဝလုံး ႏွင့္ကုိေက်ာ္စုိးဦး (ခ) မုိးေအာင္တုိ့သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန့က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၂ ဦး ကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာအစုိးရ လွ်ဳိဝွက္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“အဲ႔ဒီလုိ အဖမ္းခံရတာ မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ကုိယ္ထင္တာကေတာ့ ေထာင္ဖမ္းခံရတယ္လုိ့ထင္တယ္။ သူတုိ့က စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ မိတယ္ေလ။ အဲ႔ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြက ေပးတဲ့သူုနဲ႔ အတူ ထမင္းစားျပီးကတည္းက အဲ့ဒီရဲေတြဆီကရတယ္လုိ႔သိရတယ္။ ထြက္သြားၿပီးတေနရာက်ေတာ့မွ အဖမ္းခံရတယ္။ လက္ပူးလက္က်ပ္မိတယ္။ သတင္းေထာက္လုပ္ျပီး အဲ႔ဒီေလာက္ အ ရသလားလုိ႔ ကုိယ္ေမးခ်င္တယ္။ လွ်င္ရမယ္ေလ။ ကုိယ္ ေဒါ့ကူးမန္႔ရၿပီဆုိရင္ အဲ႔ဒါကုိ တစ္ေနရာ လႊဲလုိက္ေပါ့”ဟု NLD ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းထိန္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သည္။

ဦးဝင္းထိန္သည္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သာသနာ႔ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ခရုိင္ႏွင့္ ၈ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အလုပ္အမႈ့ေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ အၿပီး ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply