ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ပဲြအႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပဲြ ဟန္႔တားမႈမွာမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ရွမ္းပါတီမ်ားေျပာဆို 

0
188

 

 

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အႀကိဳလူထုေတြ႔ဆံုပဲြကို တပ္မေတာ္မွလာေရာက္ ဟန္႔တားမႈေၾကာင့္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းကိစၥမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ရွမ္းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“၂၁ရာစုပင္လံုအတြက္ ရွမ္းျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားရယူမယ့္ဟာကို ဟန္႔တားမႈက လံုး၀ကိုမသင့္ေတာ္ဘူး။ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဒါကအရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ ေအာင္ပံပိုးေပးရမယ္ေလ ပင္လံုၿမိဳ႕ဆိုတာ တကယ့္သမိုင္း၀င္တဲ့ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေပၚလာေအာင္စာခ်ဳပ္စာ တမ္းေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ပဲေလ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဆိုတာမရွိရင္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ မျဖစ္လာပါဘူး”ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ (က်ားျဖဴ)ပါတီမွ ဥကၠ႒ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းကေျပာသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုသေဘာထားရယူျခင္းအႀကိဳ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားအျဖစ္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ရွမ္း ျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ(CSSU)ကဦးေဆာင္ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဖဲြ႕ငါးဖဲြ႕ခဲြကာရွမ္းျပည္နယ္တ၀ွမ္းတြင္ လူထု ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္(က်ားေခါင္း)ပါတီမွ တဲြဖက္အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး(၂) ျဖစ္ေသာ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီပဲြလုပ္တာကတရား၀င္လုပ္တာပဲေလ JICM မွာလည္းအဆင့္ဆင့္လည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီးသားပဲေလ JICMမွာလည္း ဒု-ကာခ်ဳပ္အဆင့္အထိေတာင္ပါထားၿပီးသား၊ အဲ့မွာလည္း သေဘာတူၿပီးသား ကိစၥကို ဒီလုိလာတားတယ္ဆိုေတာ့ ဒါအမိန္႔ေပးပံုအဆင့္ဆင့္ကပဲ လစ္ဟာမႈရွိေနသလားေပါ့ေလ၊သူတို႔မသိတာလားဘာလားေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးစိုင္း ေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍အစိုးရထံဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကိုၿပီးခဲ့သည့္JICMအစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီRCSSက အဆိုျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွသေဘာမတူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ေမာင္ဥာဏ္

 

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အႀကိဳလူထုေတြ႔ဆံုပဲြကို တပ္မေတာ္မွလာေရာက္ ဟန္႔တားမႈေၾကာင့္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းကိစၥမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ရွမ္းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“၂၁ရာစုပင္လံုအတြက္ ရွမ္းျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားရယူမယ့္ဟာကို ဟန္႔တားမႈက လံုး၀ကိုမသင့္ေတာ္ဘူး။ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဒါကအရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ ေအာင္ပံပိုးေပးရမယ္ေလ ပင္လံုၿမိဳ႕ဆိုတာ တကယ့္သမိုင္း၀င္တဲ့ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေပၚလာေအာင္စာခ်ဳပ္စာ တမ္းေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ပဲေလ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဆိုတာမရွိရင္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ မျဖစ္လာပါဘူး”ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ (က်ားျဖဴ)ပါတီမွ ဥကၠ႒ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းကေျပာသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုသေဘာထားရယူျခင္းအႀကိဳ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားအျဖစ္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ရွမ္း ျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ(CSSU)ကဦးေဆာင္ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဖဲြ႕ငါးဖဲြ႕ခဲြကာရွမ္းျပည္နယ္တ၀ွမ္းတြင္ လူထု ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္(က်ားေခါင္း)ပါတီမွ တဲြဖက္အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး(၂) ျဖစ္ေသာ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီပဲြလုပ္တာကတရား၀င္လုပ္တာပဲေလ JICM မွာလည္းအဆင့္ဆင့္လည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီးသားပဲေလ JICMမွာလည္း ဒု-ကာခ်ဳပ္အဆင့္အထိေတာင္ပါထားၿပီးသား၊ အဲ့မွာလည္း သေဘာတူၿပီးသား ကိစၥကို ဒီလုိလာတားတယ္ဆိုေတာ့ ဒါအမိန္႔ေပးပံုအဆင့္ဆင့္ကပဲ လစ္ဟာမႈရွိေနသလားေပါ့ေလ၊သူတို႔မသိတာလားဘာလားေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးစိုင္း ေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍အစိုးရထံဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကိုၿပီးခဲ့သည့္JICMအစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီRCSSက အဆိုျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွသေဘာမတူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ေမာင္ဥာဏ္

Leave a Reply