တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ ခြင့္ရရွိ

0
112

ဇြန္ ၂၈
ကိုလူသစ္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ တကၠသိုလ္စီခံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တကၠသိုလ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀င္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခုလို တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕ေတြမွာ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးတာဟာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ တေလွ်ာက္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါက ပထမဆုံးပါပဲ။ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒိလိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိတာက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္းကမတူေတာ့ ဥပေဒသာထြက္ လာမယ္ဆိုရင္ ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့ရလဒ္တစ္ခုလို႔ေျပာလို႔ရတာေပါ့” ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ သူ ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၆ရက္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊အဆင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ေရႊဘိုတကၠသိုလ္က ေရႊဘုိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂထံသုိ႔ ဇြန္ ၂၆ရက္က ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦး၏အမည္စာရင္းကို ဇြန္ ၂၇ရက္တြင္ ေရႊဘိုေက်ာင္းသားသမဂၢက ေရြးခ်ယ္ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊တကၠသုိလ္ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားကုိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ဆရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ စာထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာထုတ္ၿပီးသားပါ။အဲ့ဒိအဖြဲ႕ေတြမွာ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ဆရာကိုယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕ပါရမယ္။ေက်ာင္းသားသမဂ၊ဆရာသမဂပါရမယ္ဆိုတာ ညြန္ခ်ဳပ္က ႏွစ္ခါစာထုတ္ထားတယ္။သူတို႔စလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။သူမ်ားအဖြဲ႕ေတြပါေနၿပီ။တစ္ႏိုင္ငံလုံး ကၽြန္ေတာ္တို႔အကုန္စာထုတ္ထားတယ္”ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီဌာနမွ တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔စာထုတ္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားတြင္မူ ပါ၀င္ခြင့္မရရွိေသးေၾကာင္း မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂမွ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းတိုင္းမရဖူးဗ် …. ထုပ္တာေတာ့အကုန္လံုးထုပ္တာ…. အဆညေအာက္ကေကာလိပ္ တကၠသိုလ္ေတြအားလံုးတခ်ိဳ႕ကမရဖူး ။တခ်ိဳ႕ကရတယ္”ဟု ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုိလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕နွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕၊ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ ဖြဲ႕မ်ား၌ ေက်ာင္း သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားက ဖယ္ရွားခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၅၆ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲ႕ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕တို႔တြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အတြက္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂ဦးႏႈန္းကို ၊ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇြန္ ၂၈
ကိုလူသစ္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ တကၠသိုလ္စီခံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တကၠသိုလ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀င္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခုလို တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕ေတြမွာ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးတာဟာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ တေလွ်ာက္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါက ပထမဆုံးပါပဲ။ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒိလိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိတာက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္းကမတူေတာ့ ဥပေဒသာထြက္ လာမယ္ဆိုရင္ ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့ရလဒ္တစ္ခုလို႔ေျပာလို႔ရတာေပါ့” ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ သူ ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၆ရက္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊အဆင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ေရႊဘိုတကၠသိုလ္က ေရႊဘုိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂထံသုိ႔ ဇြန္ ၂၆ရက္က ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦး၏အမည္စာရင္းကို ဇြန္ ၂၇ရက္တြင္ ေရႊဘိုေက်ာင္းသားသမဂၢက ေရြးခ်ယ္ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊တကၠသုိလ္ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားကုိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ဆရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ စာထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာထုတ္ၿပီးသားပါ။အဲ့ဒိအဖြဲ႕ေတြမွာ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ဆရာကိုယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕ပါရမယ္။ေက်ာင္းသားသမဂ၊ဆရာသမဂပါရမယ္ဆိုတာ ညြန္ခ်ဳပ္က ႏွစ္ခါစာထုတ္ထားတယ္။သူတို႔စလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။သူမ်ားအဖြဲ႕ေတြပါေနၿပီ။တစ္ႏိုင္ငံလုံး ကၽြန္ေတာ္တို႔အကုန္စာထုတ္ထားတယ္”ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီဌာနမွ တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔စာထုတ္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားတြင္မူ ပါ၀င္ခြင့္မရရွိေသးေၾကာင္း မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂမွ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းတိုင္းမရဖူးဗ် …. ထုပ္တာေတာ့အကုန္လံုးထုပ္တာ…. အဆညေအာက္ကေကာလိပ္ တကၠသိုလ္ေတြအားလံုးတခ်ိဳ႕ကမရဖူး ။တခ်ိဳ႕ကရတယ္”ဟု ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုိလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕နွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕၊ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ ဖြဲ႕မ်ား၌ ေက်ာင္း သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားက ဖယ္ရွားခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၅၆ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲ႕ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕တို႔တြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အတြက္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂ဦးႏႈန္းကို ၊ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply