ေသဆုံးခဲ့သည့္ လင္းပိုင္သားေပါက္ငယ္အား ေဆးစိမ္၍ ျပသသြားမည္

0
121

ဇြန္ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ စိန္ကၽြန္းေက်းရြာႏွင့္ ရြာသာေအးေက်းရြာၾကားတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန့က ေသာင္တင္၍ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေမြးၿပီးစ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သားေပါက္ေလးအား ေဆးစိမ္၍ အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ရန္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္သားေပါက္ငယ္မွာ အထီးျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၃ ေပ ၃လက္မ၊ လုံးပတ္အရြယ္ ၁ ေပ ၁၁ လက္မ အရြယ္ရွိ၍ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း လႈိင္းေလမ်ားေၾကာင့္ မိခင္နဲ႔ကြဲကာ ေသာင္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုသို့ ေသာင္တင္ေနသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သားေပါက္ေလးအား ေဒသခံေမာ္ေတာ္သမားတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိၿပီး စက္ေလွ သံခြံစည္ပိုင္းထဲ ထည့္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားစဥ္ ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“လင္းပိုင္သားေပါက္ေလးကို ျပခန္းမွာ မွန္ကန္ထဲ ေဖာ္မလင္ထည့္ၿပီး ေဆးစိမ္ျပသသြားမယ္ ။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေလ့လာနိုင္ဖို့အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲက ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဧရိယာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အေကာင္ေရ ၂၆ ေကာင္ရွိခဲ့ရာ တစ္ေကာင္ေသဆံုးခဲ့သည့္အတြက္ ၂၅ ေကာင္သာ က်န္ခဲ့သည္ ။ ေမလထဲက လင္းပိုင္သားေပါက္တစ္ေကာင္ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ၂၆ ေကာင္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ယခုနွစ္ စစ္တမ္းေကာက္မႈအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၇၆ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ စိန္ကၽြန္းေက်းရြာႏွင့္ ရြာသာေအးေက်းရြာၾကားတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန့က ေသာင္တင္၍ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေမြးၿပီးစ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သားေပါက္ေလးအား ေဆးစိမ္၍ အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ရန္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က သိရသည္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္သားေပါက္ငယ္မွာ အထီးျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၃ ေပ ၃လက္မ၊ လုံးပတ္အရြယ္ ၁ ေပ ၁၁ လက္မ အရြယ္ရွိ၍ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း လႈိင္းေလမ်ားေၾကာင့္ မိခင္နဲ႔ကြဲကာ ေသာင္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုသို့ ေသာင္တင္ေနသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သားေပါက္ေလးအား ေဒသခံေမာ္ေတာ္သမားတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိၿပီး စက္ေလွ သံခြံစည္ပိုင္းထဲ ထည့္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားစဥ္ ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“လင္းပိုင္သားေပါက္ေလးကို ျပခန္းမွာ မွန္ကန္ထဲ ေဖာ္မလင္ထည့္ၿပီး ေဆးစိမ္ျပသသြားမယ္ ။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေလ့လာနိုင္ဖို့အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲက ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဧရိယာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အေကာင္ေရ ၂၆ ေကာင္ရွိခဲ့ရာ တစ္ေကာင္ေသဆံုးခဲ့သည့္အတြက္ ၂၅ ေကာင္သာ က်န္ခဲ့သည္ ။ ေမလထဲက လင္းပိုင္သားေပါက္တစ္ေကာင္ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ၂၆ ေကာင္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ယခုနွစ္ စစ္တမ္းေကာက္မႈအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၇၆ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply