စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ အားေပ်ာ့လြန္းသည္ ဟု ဆို

0
130

ဇြန္ ၂၈ရက္
ကိုလူသစ္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္အနီးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္သူူမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းထုတ္ျပန္မႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေပ်ာ့လြန္းေၾကာင္း ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကား သည္။

“ အဲ့ဒိလိုထုတ္ျပန္တာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ဒီအေပၚမွာလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အေန နဲ႔ကေတာ့ ေပ်ာ့လြန္းတယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အဲ့ဒိေန႔ျဖစ္စဥ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲဲ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈက အဲ့ဒိေလာက္အထိမကဘူး”ဟု ယင္းသုိ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇယ်လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၄င္းတာေမြအ၀ိုင္းအနီးတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ သူမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲဲ႕တုိ႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚတိုင္ၾကားမႈအား စုံစမ္းေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္မႈတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူတို႔၏ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္အညီအသိေပးမႈအေပၚ ေဒသႏၱရအမိန္႔အရ ခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈ္င္းရွင္းလင္းအသိေပးျခင္းမျပဳခဲ့သည္အတြက္ နားလည္းမႈရယူ ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း၊ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပမည့္ လူပုဂိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို သတင္းရရွိပါလ်က္ တားဆီးျခင္းမျပဳခဲ့သည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆာနာျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဇြန္ ၂၇ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီလိုက္နာၿပီး သတင္းမီဒီယာသမားအျဖစ္သိသာထင္ရွားေစသည့္ အမွတ္အသားမ်ားအသုံးျပဳသတင္းရယူသင့္ေၾကာင္း လည္းေဖာ္ျပထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ သတင္းရယူခဲ့သည့္သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္အနီး၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၂၀ျဖင့္လည္းေကာင္း၊အရပ္၀တ္ျဖင့္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ဖမ္းဆီးသူအမ်ားအနက္ ၈ဦးႏွင့္တန္ျပ္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ႏွင့္အညီခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမိန္႔အရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံ စမ္းစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇြန္ ၂၈ရက္
ကိုလူသစ္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္အနီးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္သူူမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းထုတ္ျပန္မႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေပ်ာ့လြန္းေၾကာင္း ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကား သည္။

“ အဲ့ဒိလိုထုတ္ျပန္တာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ဒီအေပၚမွာလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အေန နဲ႔ကေတာ့ ေပ်ာ့လြန္းတယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အဲ့ဒိေန႔ျဖစ္စဥ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲဲ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈက အဲ့ဒိေလာက္အထိမကဘူး”ဟု ယင္းသုိ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇယ်လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၄င္းတာေမြအ၀ိုင္းအနီးတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ သူမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲဲ႕တုိ႔ၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚတိုင္ၾကားမႈအား စုံစမ္းေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္မႈတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူတို႔၏ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္အညီအသိေပးမႈအေပၚ ေဒသႏၱရအမိန္႔အရ ခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈ္င္းရွင္းလင္းအသိေပးျခင္းမျပဳခဲ့သည္အတြက္ နားလည္းမႈရယူ ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေၾကာင္း၊ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပမည့္ လူပုဂိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို သတင္းရရွိပါလ်က္ တားဆီးျခင္းမျပဳခဲ့သည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆာနာျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဇြန္ ၂၇ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီလိုက္နာၿပီး သတင္းမီဒီယာသမားအျဖစ္သိသာထင္ရွားေစသည့္ အမွတ္အသားမ်ားအသုံးျပဳသတင္းရယူသင့္ေၾကာင္း လည္းေဖာ္ျပထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ သတင္းရယူခဲ့သည့္သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္အနီး၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၂၀ျဖင့္လည္းေကာင္း၊အရပ္၀တ္ျဖင့္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ဖမ္းဆီးသူအမ်ားအနက္ ၈ဦးႏွင့္တန္ျပ္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ႏွင့္အညီခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမိန္႔အရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံ စမ္းစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply