မတၱရာသူေဌးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရႊက်င္နိကာယ ဥပဥကၠ႒ တြဲဖက္ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏၲိမ အဂၢိစ်ာပန သာဓုကိဠပူဇာ အခမ္းအနား

0
184

ဇြန္ ၂၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာဝိသုဒၶါရုံတိုက္သစ္ မတၱရာသူေဌးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရႊက်င္နိကာယ ဥပဥကၠ႒ တြဲဖက္ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ အဂၢမဟာဂႏၲဝါစကပ႑ိတ ဘဒၵႏၲ မာနိတသိရီဘိဝံသ ၏ အႏၲိမ အဂၢိစ်ာပန သာဓုကိဠပူဇာ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန့က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ သက္ေတာ္ (၈၄) နွစ္ ဝါေတာ္ (၆၄) ဝါ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး နွလံုးပိုးဝင္ေရာဂါျဖင့္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူစဥ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန့ နံနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္ခန့္ က ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးအား မတၲရာၿမိဳ႕နယ္ ေကာက္ရိုးပံုရြာ၌ ခမည္းေတာ္ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေဒၚေပါတို့က ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန့က ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ငယ္မည္မွာ ေမာင္စိန္ရ ျဖစ္သည္ ။ အသက္ (၁၁) နွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏျပဳခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ေတာ္မွာ ရွင္မာဃဝ ျဖစ္ၿပီး စာေပက်မ္းဂမ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ကာ အသက္ (၁၇) နွစ္တြင္ မဟာဝိသုဒၶါရံုတိုက္သစ္ ဝါဆိုေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအဂၣိယ (စုဒၵသမ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး) ထံတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။ ထို့ေနာက္ ဝါဆိုေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအဂၣိယ က ရွင္မာနိတ အျဖစ္ ဘြဲ႕အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ (၂၀) တြင္ ရဟန္းခံကာ စာေပ က်မ္းဂမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးသား၍ သာသနာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုသို့ သာသနာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မဟာဂႏၱဝါစက ပ႑ိတ ၊ အဂၢမဟာဂႏၱဝါစက ပ႑ိတ ၊ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ စသည့္ဘြဲ႕တံဆိတ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊက်င္နိကာယ သံဃာ့အစည္းအေဝးပြဲႀကီး၌ ေရႊက်င္နိကာယ ဥပဥကၠ႒ မဟာနာယက အျဖစ္ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းႀကီးတြင္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာဝိသုဒၶါရုံတိုက္သစ္ မတၱရာသူေဌးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရႊက်င္နိကာယ ဥပဥကၠ႒ တြဲဖက္ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ အဂၢမဟာဂႏၲဝါစကပ႑ိတ ဘဒၵႏၲ မာနိတသိရီဘိဝံသ ၏ အႏၲိမ အဂၢိစ်ာပန သာဓုကိဠပူဇာ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန့က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ သက္ေတာ္ (၈၄) နွစ္ ဝါေတာ္ (၆၄) ဝါ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး နွလံုးပိုးဝင္ေရာဂါျဖင့္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူစဥ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန့ နံနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္ခန့္ က ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးအား မတၲရာၿမိဳ႕နယ္ ေကာက္ရိုးပံုရြာ၌ ခမည္းေတာ္ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေဒၚေပါတို့က ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန့က ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ငယ္မည္မွာ ေမာင္စိန္ရ ျဖစ္သည္ ။ အသက္ (၁၁) နွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏျပဳခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ေတာ္မွာ ရွင္မာဃဝ ျဖစ္ၿပီး စာေပက်မ္းဂမ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ကာ အသက္ (၁၇) နွစ္တြင္ မဟာဝိသုဒၶါရံုတိုက္သစ္ ဝါဆိုေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအဂၣိယ (စုဒၵသမ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး) ထံတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။ ထို့ေနာက္ ဝါဆိုေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအဂၣိယ က ရွင္မာနိတ အျဖစ္ ဘြဲ႕အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ (၂၀) တြင္ ရဟန္းခံကာ စာေပ က်မ္းဂမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးသား၍ သာသနာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုသို့ သာသနာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မဟာဂႏၱဝါစက ပ႑ိတ ၊ အဂၢမဟာဂႏၱဝါစက ပ႑ိတ ၊ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ စသည့္ဘြဲ႕တံဆိတ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊက်င္နိကာယ သံဃာ့အစည္းအေဝးပြဲႀကီး၌ ေရႊက်င္နိကာယ ဥပဥကၠ႒ မဟာနာယက အျဖစ္ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းႀကီးတြင္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

Leave a Reply